Utgör det stöld att omhänderta övergivna eller bortkastade saker?

Hej! Jag förstår inte helt skillnaden mellan stöld och egenmäktigt förfarande. Jag har uppfattat det som att egenmäktigt förfarande är stöld men utan tillägnelseuppsåt, att man endast vill nyttja det man olovligen tagit. Exempelvis olovligen taga grannens motorsåg för att ta ner ett träd och sedan lämna tillbaka den. Däremot om jag tar någonting som någon kastat bort har jag uppfattat det som att jag kan dömas för egenmäktigt förfarande, exempelvis att ta matrester från en container. Jag förstår inte varför. Om jag har tillägnelseuppsåt till den bortkastade sak jag tar, hur kan det så bli egenmäktigt förfarande?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 


Jag tolkar din fråga som att du undrar varför en person som omhändertar övergivna eller bortkastade saker inte gör sig skyldig till brottet stöld, fastän han eller hon har uppsåt att tillägna sig föremålen.


Bestämmelser om stöld, rån och andra tillgreppsbrott finns i brottsbalken (BrB)


Rekvisit för stöld

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, ska – om tillgreppet innebär skada – dömas för stöld (8 kap. 1 § BrB). Annorlunda uttryckt förutsätter ansvar för stöld (1) ett olovligt tagande, som (2) avser något som tillhör annan och (3) sker med tillägnelseuppsåt samt (5) innebär skada


Rekvisitet “med uppsåt att tillägna sig det”

Att en person har tillägnelseuppsåt, innebär att han eller hon har uppsåt att göra föremålet till sitt. Detta uppsåt måste också föreligga när själva tillgreppet sker. Om en person saknar sådant uppsåt, ska han eller hon – precis som du är inne på – alltså inte dömas för stöld. Olovliga tillgrepp utan tillägnelseuppsåt är i stället att bedöma som egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken (SOU 1940:20, s. 116).


Rekvisitet “tillhör annan”

En person som konsumerar föremålet, gör onekligen detta (föremålet) till sitt. För stöldansvar krävs emellertid också – som nämnt ovan – att det tillgripna föremålet tillhör någon annan. Det innebär att saken måste vara föremål för någon annans äganderätt. Sådana saker som har övergivits av sina ägare (lat. res derelicta) kan således inte utgöra stöldobjekt, eftersom de ju inte längre finns i någons ägo.


Tagande av övergivna och bortkastade saker konstituerar inte straffansvar

I detta sammanhang bör även poängteras att saker som övergivits frivilligt eller kastats bort av sina ägare får ockuperas av vem som helst. Omhändertagande med tillägnelseuppsåt av sådana föremål är alltså straffritt och kan inte ens konstituera ansvar för egenmäktigt förfarande. Notera däremot att en sak som (enbart) är förlorad för ägaren, inte är övergiven. 


Slutsats

Slutsatsen är alltså att omhändertagande av saker som har övergivits eller kastats bort av sina ägare inte kan utgöra stöldobjekt, eftersom de inte längre är föremål för någon annans äganderätt. 


Hoppas mitt svar var till hjälp och tveka inte att höra av dig igen om du har fler frågor!


Vänligen,

Casper ErikssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”