Utgör det förskott på arv att köpa fastighet av förälder för rabatterat pris?

2017-12-02 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Min mor vill att jag skall överta hennes hus. Vi är två syskon.Marknadsvärdet är 384.000 kr men försäljningssumman är reducerad till 258.000 kr. Med den anledning att mor skall bo kvar i huset efter försäljningen samt att en del stora reparationer måste utföras; ny eldragning (ojordade kontakter), nytt yttertak och ny ackumulatortank.Fungerar det att reducera försäljningspris enligt dessa anledningar utan att det räknas som förskott arv?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Reglerna om förskott på arv finns framför allt i ärvdabalken 6 kap. I 6 kap 1 § stadgas att gåvor som en arvlåtare (i detta fall din mor) ger sin bröstarvinge (i detta fall du) ska presumeras utgöra förskott på arv. Detta innebär att en sådan gåva som till exempel en mor ger sitt barn antas vara ett förskott på arv. Det som är avgörande är dock vad modern har avsett med gåvan.

Detta innebär att din mor kan, vid ditt övertagande av huset, uttrycka en vilja att övertagandet inte ska avräknas såsom förskott på arv. Detta kan hon göra till exempel i köpehandlingen eller i eventuellt testamente, eller till och med muntligt (det viktiga är att det kan bevisas vid en eventuell tvist). På så sätt behöver ni inte vara oroliga för att en del av fastigheten ska avräknas som förskott på ditt arv.

I ditt fall är det utifrån de uppgifter du redovisat inte särskilt troligt att hela transaktionen utgör en gåva, eftersom priset inte nödvändigtvis är orimligt lågt. I så fall är det ett helt vanligt köp som ni kommit överens om. Om det inte ens utgör en gåva finns det ingen risk för att det skulle kunna räknas som förskott på arv. Men för att vara säkra kan ni se till att din mor i sin köpehandling eller i ett testamente uttrycker att transaktionen av fastigheten till dig inte ska anses vara förskott på arv, så att hennes avsikt tydligt framgår.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1289)
2021-11-30 Hur regleras gåvor som inte ska vara förskott på arvet?
2021-11-30 Upphävning av förskott på arv
2021-11-29 Kan en morförälder ge sitt barnbarn en fastighet i gåva?
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?

Alla besvarade frågor (97611)