Utgör bostad förvärvad innan samboförhållande samboegendom?

FRÅGA
Köpte mitt hus 2005 dit jag flyttar med mina 2 barn som jag har ensam vårdnad om. Barnets far står på fel sida om lagen varför jag helst inte vill ha med honom att göra. Men jag är snäll och låter honom komma och bo hos mig ibland. Vi har ingen gemensam ekonomi och han lever sitt eget liv. På en 20 års period har han kanske deklarerat ett par gånger då han annars arbetar "svart". Han har stora skulder hos kronofogden. 5 år efter jag köpt mitt hus lovar och bedyrar han att han är laglig igen och flyttar/skriver sig hos mig. Vi separerar igen efter några år och nu hävdar han sambolagen att han äger 50% av mitt hus. Kan det verkligen vara rätt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte riktigt av din fråga, men jag förutsätter att ni inte var tillsammans när du köpte ditt hus. Under förutsättningen att så var fallet ska jag nu redogöra svaret på din fråga.

När ett samboförhållande upphör, antingen genom att den ena sambon flyttar ut eller avlider (se 2 § Sambolagen), så ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning (se 8 § Sambolagen). I bodelningen ingår endast samboegendomen. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag, om den förvärvats för gemensamt bruk (se 3 § Sambolagen).

Undantaget från samboegendom och därmed också bodelningen är sådan bostad och bohag som förvärvats genom arv, testamente eller gåva (se 4 § Sambolagen) samt egendom som parterna avtalat om att den inte ska ingå i bodelning (se 9 § Sambolagen).

Från samboegendomen fråntas även sådan egendom som förvärvats före samborna börjat leva tillsammans och sådan egendom ska därmed inte vara del av bodelningen. Detta gäller dock inte utan undantag. Det kan vara så att bostad eller egendom som förvärvats innan samlevnaden ändå ska tillhöra samboegendomen om förvärvet skett i nära anslutning till att samborna flyttar ihop och därmed kan anses ha förvärvats med avsikt att användas för gemensamt bruk.

Som exempel på förvärv före samlevnaden där omständigheterna talar för att avsikten har varit ett förvärv för gemensamt bruk kan nämnas att en eller båda samborna köper t.ex. ett hus för att samborna på så sätt ska få en gemensam bostad.

Vad som är avgörande för att ett förvärv ska anses vara avsett för gemensamt bruk och därmed ingå i samboegendomen är alltså avsikten vid förvärvet, d.v.s. att det funnits en avsikt att egendomen ska utgöra sambornas kommande gemensamma bostad eller bohag i ett nära förestående samboförhållande.

Sammanfattningsvis är bostad och egendom som förvärvats innan samborna flyttat ihop inte att ses som samboegendom vilket innebär att all egendom man tar med sig i flytten står utanför definitionen och därmed inte blir del i bodelning. Det innebär i sin tur att ditt hus som du förvärvat 5 år innan din före detta sambo flyttade in, inte är att se som samboegendom och han har därför inte något anspråk på det. Detta gäller dock endast under förutsättningen att du vid förvärvet inte hade för avsikt att huset skulle vara för ert gemensamma bruk.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3000)
2021-09-20 Samboavtal, bodelning och skulder - Vad gäller?
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?

Alla besvarade frågor (95761)