Utgör bankkonto samboegendom?

FRÅGA
Jag är sambo och vi har ett barn gemensamt min sambo har barn sedan tidigare.Vi har skrivit ett inbördes testamente där vi ärver varandra med undantag för att alla barn skall få det de har rätt till när det är aktuellt.Vi har gemensamma bankkonton men vi har även bankkonton som är våra egna/privata.Om min sambo går bort först skall då mina egna / privata konton tas upp i boupreckningen ?Om så är fallet , varför ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i sambolagen (SamboL). Jag uppfattar din fråga som att du vill veta om bankkonton utgör samboegendom. Nedan kommer jag redogöra i detalj vad som gäller.

Upphörande av ett samboförhållande

Ett samboförhållande upphör om någon av samborna avlider (2 § SamboL). När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning (8 § SamboL).

Här är det viktigt att påpeka att en bodelning när ett samboförhållande upphör kan endast göras om den efterlevande sambon begär det. När den efterlevande sambon begär bodelning så ska samboegendom fördelas lika mellan samborna. Om en bodelning inte begärs så behåller vardera sambo sin egendom - den som har köpt eller fått en egendom får behålla just den egendomen.

Samboegendom

Vad som avses som samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag som förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Bohag är t.ex. möbler och annat inre lösöre avsedda för det gemensamma hemmet. Det avgörande är om det har förvärvats för gemensam användning. Bostad och bohag som man har haft innan man ingått ett samboförhållande kommer alltså förbli ens egna.

Ett bankkonto utgör varken bostad eller bohag. Det är alltså inte fråga om samboegendom. Istället ska bestämmelserna i lagen om samäganderätt att gälla. Utgångspunkten enligt lagen är att egendomen ska fördelas lika om det inte framgår annat (1 § lag om samäganderätt). Pengarna i ert gemensamma bankkonto ska alltså fördelas lika om det inte framgår något annat. Era privata bankkonto är däremot varken samboegendom eller samägda egendom – de får ni behålla själva.

Sammanfattning

Bankkonto utgör varken bostad eller bohag och kan därför inte anses som samboegendom. För ert gemensamma bankkonto gäller istället reglerna i lag om samäganderätt. Om bodelning begärs ska all samboegendom fördelas lika. Om däremot bodelning inte begärs behåller vardera sambo sin egendom. I båda fall kommer det gemensamma kontot ändå fördelas lika mellan er enligt lag om samäganderätt. Era privata bankkonto kan ni behålla själva oavsett bodelning eller inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Nabyiel Marionell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?