Utgör arv samboegendom?

FRÅGA
Jag har blivit sambo i feb 2014. Min gamla mor (87 år) börjar bli riktigt dålig, och jag undrar vad som händer med mitt arv (jag har en syster) när mor avlider. Om jag och min sambo separerar efter en tid, får hon då 50% av mitt arv?
SVAR

Hej!

Det tråkiga svaret på din fråga är; det beror på.Allt som tillförs det gemensamma sambohushållet efter att parterna flyttat ihopräknas normalt sett som gemensam samboegendom. Men, det finns flera undantagtill detta. Det viktigaste att komma ihåg är att det måste röra sig om sakersom kan räknas till bohaget. Bohaget utgörs som sagt av det gemensammahushållet och dit räknas till exempel inte kapital på banken, bilar, båtareller fritidsbostad. Arv omnämns i sambolagen som undantaget från gemensamsamboegendom om arvlåtaren omnämnt arvet i ett testamente och där omskrivit attdet ska utgöra enskild egendom för arvtagaren. Likadant gäller det egendom somerhållits genom testamente, alltså att testatorn specifikt i testamentetomnämnt att den testamenterade egendomen utgör enskild egendom förtestamentstagaren.

Alltså, den egendom som du ärver av din mor utgörsamboegendom om det är saker som tillförs det gemensamma hushållet, inte om dettill exempel är kapital, som förvaras på banken, aktier, bil eller fritidshus.

En lösning på detta, för att undvika att det tas uppi en eventuell bodelning, är att skriva ett samboavtal. Ett samboavtal handlarom bodelning och vad som ska ingå i en sådan och ska undertecknas av bådaparter. Självklart kan din mor också skriva ett testamente. För mer rådgivningom detta föreslår jag att du kontaktar familjens jurist.

Du kan läsa mer om sambolagen på lagen.nu.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll