Utgör annan folkbokföringsadress en förverkansgrund enligt hyreslagen?

2019-06-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag har ett förstahandskontrakt på en hyresrätt via en stor fastighetsförvaltare. I den lägenheten har jag bott tillsammans med min syster (som ej står på kontraktet men är skriven i lägenheten) I nuläget är jag inte skriven på lägenhetsadressen utan skriven i en grannkommun för mina barns dagis och skola. Kan min hyresvärd säga upp mitt kontrakt nu när jag inte är skriven i lägenheten? Eller kan min syster lugnt bo kvar? Måste jag skriva mig tillbaka där för att allt skall vara frid och fröjd?Med vänlig hälsning
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din hyresvärd har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt då du är folkbokförd på en annan adress.

Folkbokföring

Folkbokföring regleras i folkbokföringslagen. Huvudregeln är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt. Man anses vara bosatt där man regelbundet sover (7 § folkbokföringslagen). När man flyttar till en ny adress ska man ändra sin folkbokföringsadress. Detta är viktigt då du betalar skatt i den ort du är folkbokförd på. Vilken ort du är folkbokförd på påverkar även saker som barnbidrag, bostadsbidrag och sjukvård. När man bor på en annan adress under en kortare tid behöver man inte ändra sin folkbokföringsadress, man får dock göra detta om man vill. Definitionen av kortare tid är ungefär ett år.

Förverkan av hyresrätt

Under vissa omständigheter kan en hyresrätt förverkas, dvs. att hyresvärden säger upp kontraktet i förtid. Detta regleras i 12 kap. 42 § jordabalken. Att hyresgästen inte är folkbokförd på adressen ingår inte bland de grunder för förverkande som räknas upp i lagen, och hyresvärden bör därför inte kunna säga upp ett hyreskontrakt av den anledningen. Hyresvärden har dock rätt att säga upp avtalet om det i hyresavtalet finns ett avtal om folkbokföring, och detta är av synnerlig vikt för hyresvärden. Du nämner inget sådant avtalsvillkors varför jag utgår från att något sådant inte existerar. Din hyresvärd bör därför inte kunna säga upp ditt hyresavtal endast på grund av att du är folkbokförd på en annan adress.

I ditt fall

En hyresgäst har rätt att utan hyresvärdens tillstånd hyra ut en del av lägenheten om hyresgästen själv också bor i lägenheten. Om man däremot hyr ut lägenheten till någon som ska använda den självständigt behöver man hyresvärdens tillstånd för detta (12 kap 40 § JB). Om man hyr ut sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens tillstånd kan detta utgöra en förverkansgrund (12 kap. 42 § JB). Skulle det alltså vara så att din syster bor i din lägenhet självständigt utgör detta andrahandsuthyrning som behöver hyresvärdens tillstånd. Det centrala här är alltså inte om du är folkbokförd på adressen utan om din syster kan anses använda lägenheten självständigt eller ej.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Emma Bergman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1679)
2020-07-10 Måste hyresgäst återställa lokal efter hyrestiden?
2020-07-09 Vad finns det för möjligheter om hyresrätten har för hög värme?
2020-07-08 Hyresgästens rätt att inrymma utomstående personer som inneboende
2020-07-05 Överlåtelse av hyresrätt till närstående

Alla besvarade frågor (81791)