FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag06/06/2013

Utgifter i samband med tävlingsvinst

Hej. Jag har en fråga som gäller gemensamt vunna prispengar. Vi är fyra personer som gemensamt vann en stor summa pengar i en tävling. Bara en av oss hade direkta utgifter i samband med tävlingen, vissa utgifter som vi andra anser vad godtagbara och en del utgifter som vi menar inte alls vad nödvändiga. Vi andra tre har gått med på att han får använda de gemensamma pengarna till de godtagbara utgifterna, medan han i stället menar att han bör få ha kvar näst intill hela summan, för att täcka samtliga utgifter. Problemet försvåras av att han i egenskap av representant för os alla, till att börja med fick hela summan insatt på sitt eget konto, och nu redan gjort av med det mesta av pengarna. Vi andra menar däremot att pengarna egentligen borde delas lika, och att vi tekniskt sett borde ha rätt att kräva att alla får lika andelar av prispengarna. Har vi laglig rätt att kräva våra pengar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I samband med att ni deltog i tävlingen så verkar ett s.k. enkelt bolag ha bildats. Det krävs ingen registrering eller liknande för detta, utan förutsättningarna är att ni ska ha kommit överens om att verka för ett gemensamt ändamål (i detta fall vinna tävlingen). Det ska även finnas någon form av förpliktelse (ekonomisk insats/arbetsinsats) och det ska vara en fast partskrets i bolaget (samma fyra personer).

Därmed blir bolagslagen (BL) tillämplig. Innan vinsten fördelas mellan bolagsmännen har varje bolagsman rätt att tillgodoräkna sig ett skäligt arvode för förvaltning av bolagets angelägenheter (BL 2 kap. 6 §). Detta förvaltningsbegrepp innefattar alla slags åtgärder i och för bolagets verksamhet, förutom sådana som kräver alla bolagsmäns samtycke. Åtgärder som kräver alla bolagsmäns samtycke är t.ex. förändring i bolagsavtalet; alltså att ni istället för att delta i tävlingen beslutar att använda era insatser till något annat.

Förvaltningsbegreppet är därmed väldigt vitt och min bedömning är tyvärr att den aktuella bolagsmannen har goda chanser att få täckning för alla utgifter som han har haft i samband med tävlingen.

Bolagslagens förvaltningsbegrepp har fått sin nuvarande innebörd genom Högsta domstolens avgörande NJA 2004 s. 19, vilket du kan hitta här: https://lagen.nu/dom/nja/2004s19

Bolagslagen hittar du https://lagen.nu/1980:1102

Vänliga hälsningar,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000