Utgångspunkter och hjälp av få i vårdnadstvister

2020-03-19 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min man har tänkt att eventuellt skilja oss. Vi har en liten son som är sex månader. Min man har en bostad och en bra lön. Just nu bor vi i en liten stad, innan jag träffade honom bodde jag i en stor stad 50 min från den lilla staden vi bor nu. Jag hade en lägenhet sedan innan men var tyvärr tvungen att säga upp den. Men jag känner ifall att vi skiljer oss vill jag inte bo kvar här jag vill flytta med min son till min gamla stad. Jag känner liksom alla hans vänner och släktingar här, jag har själv ingen person jag känner bra här. Att stanna här för mig kommer bli jätte jobbigt och jag kommer att bli påmind om honom varje dag .Jag har min tjänst kvar i min gamla stad det enda jag behöver fixa är boende. Spelar hans kapital stor roll om han skulle begära att han vill ha kvar min son i sin hemstad? Det är en liten stad och jag känner att jag orkar eller klarar inte av att stanna kvar här efter detta jobbiga förhållandet. Kompromissa med honom går inte. Vad kan jag göra för att ha min son med mig ?
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Hur jag tolkar din fråga

Jag utgår från att du och din man har gemensam vårdnad för er son, på grund av att ni var gifta när han föddes eller att ni efter er sons födsel gifte er (se 6 kapitlet 3 § föräldrabalken). Jag vet inte riktigt om jag ska tolka din fråga som att du vill fortsätta ha gemensam vårdnad tillsammans med fadern, eller om du vill ha ensam vårdnad. Därför kommer jag försöka ge en allmän överblick över vad lagen säger om vårdnad och umgängesrätt med barn, både när det gäller gemensam och ensam vårdnad.

Gemensam vårdnad är utgångspunkten

I alla typer av vårdnadstvister och andra överenskommelser som påverkar barns vårdnad, umgänge och boende är det barnets bästa som ska stå i centrum, se 6 kapitlet 2 a § FB. Av föräldrabalken framgår att föräldrar som varit gifta men skiljer sig ska fortsätta ha gemensam vårdnad för barnet. Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tillsammans ansvarar för och beslutar i viktiga frågor rörande barnet. I vårdnadstvister i domstol (om det går så långt), är utgångspunkten alltid gemensam vårdnad eftersom det anses vara bäst för barnet.

Hjälp att få i vårdnadstvister

Föräldrar kan komma överens om att en förälder ska ha ensam vårdnad, och då får den andra föräldern vanligtvis umgängesrätt (det vill säga rätt att umgås med barnet). Om föräldrarna däremot inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden av barnet kan utomstående hjälp behövas för att hitta en lösning. Sådan hjälp kan föräldrar få hos socialtjänsten eller familjerätten i den kommun de bor i. Det sker i form av samarbetssamtal, med hjälp av en tjänsteman vid kommunen, och syftar till att hitta en lösning för vårdnad och umgänge av barnet i fråga.

Om föräldrar inte kan komma överens, varken själv eller med hjälp av kommunen, kan en förälder ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten. Som jag nämnde ovan så är tingsrättens utgångspunkt alltid att hitta en lösning där föräldrarna har gemensam vårdnad eftersom det som utgångspunkt anses vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna är olämpliga kan dock den utgångspunkten förändras. Det kan till exempel vara om en av föräldrarna missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller är våldsam. Det kan leda till att tingsrätten anser att den andra föräldern ska ha ensam vårdnad. Andra ageranden som kan leda till att en förälder blir av med vårdnad för barnet är om denne medvetet hindrar barnet från att få träffa den andra föräldern eller talar illa om den andra föräldern inför barnet.

Mitt tips till dig

Eftersom det verkar som att din man inte vill kompromissa, så skulle jag tipsa dig om att försöka få till ett samtal med familjerätten i den kommun som ni bor i. Att få hjälp av en utomstående person kan ofta leda till överenskommelser.

Det faktum att din man har en bra inkomst och en bostad behöver i sig inte leda till att han kommer få ensam vårdnad i en eventuell vårdnadstvist. Framför allt bostad kan vara en aspekt som spelar in eftersom en trygg bostad är viktig för barnets bästa, men om du hittar en bostad i din stad som du planerar att flytta till så kommer förmodligen inte din mans lön och bostad ge honom någon fördel i att få ensam vårdnad, om det skulle bli aktuellt.

Jag hoppas du fick klarhet i din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jonathan Lengyel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (754)
2020-09-15 Kan fadern avsäga sig vårdnaden för vårt barn?
2020-09-15 Beslutsfattande vid gemensam vårdnad och växelvis boende
2020-09-14 Hur kan man ändra vårdnaden för ett barn?
2020-09-14 Ensam eller gemensam vårdnad?

Alla besvarade frågor (84372)