Utfrågning om organisationstillhörighet

2017-04-07 i Fackförening
FRÅGA
Har arbetsgivaren någon rätt att samla in uppgifter som organisationstillhörighet och om personal inför ett lagt varsel?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga.

Föreningsrätt
I Sverige har vi föreningsrätt, dvs rätt att organisera oss fackligt, vilket regleras i 7 § Medbestämmandelagen (MBL). Regeln innebär en rätt för arbetstagare att organisera sig fackligt.

Utfrågning om fackföreningstillhörighet
En utfrågning om fackföreningstillhörighet kan i en rätt kontext innefatta en föreningsrättskränkning. Det avgörande är i vilken avsikt det sker.

I vissa fall är det helt i sin ordning att arbetsgivaren frågar sina anställda om de är fackligt anslutna. Flera regler i MBL och Lagen om anställningsskydd (LAS) innebär skyldigheter för en arbetsgivare gentemot fackliga organisationer, vilket i sin tur bygger på att dennes anställda är organiserade. Arbetsgivaren måste exempelvis hålla sig uppdaterad på den punkten när det kommer till förhandlingsskyldighet. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter i de fallen måste arbetsgivaren fråga arbetstagaren för att veta, och då är det en fullt legitim fråga att ställa. Så i vissa fall har en arbetsgivare enligt MBL och LAS inte bara har rätt, utan dessutom skyldighet att fråga ut de anställda om deras organisationstillhörighet.

I andra fall kan det emellertid finnas situationer då frågan inte har ett legitimt syfte. Om arbetsgivaren genom att ställa frågan försöker utöva kontroll över de anställda i syfte att de inte ska ansluta sig facklig eller om frågan ställs på ett annars hotfullt sätt så kan det anses utgöra ett hot om reaktioner mot en anställd om denna personen utövar sina fackliga rättigheter. I de fallen kan den ställda frågan anses utgöra en föreningsrättskränkning i strid med 7 § MBL.

Sammanfattningsvis
Huruvida en arbetstagare gör sig skyldig till brott mot föreningsrätten genom att fråga sina anställda om facklig tillhörighet beror på i vilken avsikt det sker. Det kan finnas situationer då arbetsgivaren inte bara har en rätt utan också en skyldighet att fråga sina anställda om deras fackliga tillhörighet, som ett led i arbetsgivarens fullgörande av sina egna skyldigheter enligt lag. Det kan emellertid också finnas situationer då frågan inte är tillåten enligt lag utan utgör en föreningsrättskränkning. Huruvida det är det ena eller det andra beror alltså på hur frågan är ställd och i vilket syfte. Om det görs på ett hotfullt sätt kan det vara en föreningsrättskränkning medan det samtidigt kan finnas fullt legitima skäl för arbetsgivaren att ställa frågan vilket inte är i strid med reglerna i lag.

Hoppas att detta var till hjälp.

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?