Utformning av samboavtal

FRÅGA
Jag vill skriva ett avtal mellan mig och min sambo. Detta för att jag köpt en villa där jag har 100% ägande.Avtalet ska gälla villan on vi separerar. Jag ska bo kvar i villan och hon flyttar. Vi har inga gemensamma barn.Sambon har 3 tonåringar och jag har gemensam vårdnad om en 9 år gammal pojke.Det är bara jag som betalat allt angående villan.Hur ska jag göra?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga.

Det är en god idé att upprätta ett s.k. samboavtal som reglerar frågan kring bostad vid en eventuell separation. I ett samboavtal kan man även reglera andra frågor ex. vad som ska ingå vid en bodelning, vilken egendom ni äger gemensamt och om sambolagen (2003:376) ska gälla eller ej. Vad avtalet ska innehålla i sak är självklart upp till Er. Om Ni endast vill reglera frågan gällande bostaden och i övrigt vill att sambolagen ska tillämpas så skulle avtalet exempelvis kunna utformas enligt följande:

"Undertecknande sambor namn, personnummer och namn, personnummer avtalar härmed att sambolagens (2003:376) regler ej ska omfatta fastigheten fastighetens namn och nummer (ex. Berg 1:2 i Stockholms kommun). Fastigheten ägs av namn, personnummer och ska vid en eventuell upplösning av samboförhållandet stå kvar under namn ägandeskap. Vid en upplösning av samboförhållandet ska namn lämna fastigheten och bostaden. I övrigt ska sambolagens regler tillämpas.

Genom att underteckna detta avtal förklarar sig parterna även vara införstådda med avtalets innehåll. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt."

Båda samborna ska därefter underteckna med underskrift, namnförtydligande, personnummer, ort och datum.

Observera att ovanstående endast är ett exempel. Det är av största vikt att Er vilja uttrycks i avtalet och Ni bör därför fundera över om ni vill att sambolagens regler i övrigt ska tillämpas eller om Ni ex. vill göra något mer undantag än bostaden. Det är viktigt att avtalet uttrycker Er vilja för att i största mån undvika framtida tvister. Observera även att jag i exemplet ovan har utgått från att det är en fastighet Du äger. Är så inte fallet måste såklart texten ändras.

Vill Du ha ytterligare hjälp finner Du flera alternativ till höger om svaret. Du kan bl.a. boka tid med en jurist för rådgivning kring utformning av samboavtalet eller skriva ett samboavtal online.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2780)
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)
2020-11-25 Hur delas samboegendom om ni går skilda vägar
2020-11-20 Kan ett hus som har införskaffats innan ett samboförhållande utgöra samboegendom?

Alla besvarade frågor (86476)