Utföra åtgärd på bostadsrätt och föreningens tillstånd

Hej!

Jag bor i ett bostadsrätt kedjehus där jag har ansökt om att få installera en två delad ac/värmepump, utomhus delen står i vår gård varken syns eller hörs av grannen.

Föreningen avslår skriftligt utan någon som helst förklaring!

Jag har ett tegelfasad med ett träkant längst upp mot slutet av fasadväggen innan taket.

Till frågan nu, får vi borra 7cm hål i träkanten från fasaden in till huset utan föreningens tillstånd? Och påstå att den delen inte är en bärande vägg?

Tack// Abbe

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 7 § Bostadsrättslagen (BL) får du som bostadsrättshavare inte utan styrelsens godkännande utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Det är svårt för mig att veta hur ingripande tillbygget kommer vara i just ditt fall, men det finns en risk att det anses som t.ex. ingrepp i bärande konstruktion eller möjligen som en annan väsentlig förändring av lägenheten.

Märk dock att styrelsen inte får vägra att ge tillstånd för en sådan åtgärd även om den innebär en väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får bara avslå tillstånd om åtgärden är till allvarlig skada eller olägenhet för föreningen (framgår av 7 kap. 7 § andra stycket BL). Det krävs med andra ord relativt tungt vägande skäl för att styrelsen ska få avslå tillståndet. Jag har svårt att se att din tillbyggnad av AC/värmepump skulle innebära en skada eller olägenhet för föreningen.

Det kan alltså vara så att styrelsen inte haft skäl att avslå din förfrågan att bygga till AC:n/värmepumpen. Jag rekommenderar dig att prata med styrelsen igen, och annars kontakta hyresnämnden då de har hand om tvister kring bostadsrätter.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig även att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm HartzellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000