Utföra åtgärd på bostadsrätt och föreningens tillstånd

2019-04-30 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag bor i ett bostadsrätt kedjehus där jag har ansökt om att få installera en två delad ac/värmepump, utomhus delen står i vår gård varken syns eller hörs av grannen.Föreningen avslår skriftligt utan någon som helst förklaring!Jag har ett tegelfasad med ett träkant längst upp mot slutet av fasadväggen innan taket.Till frågan nu, får vi borra 7cm hål i träkanten från fasaden in till huset utan föreningens tillstånd? Och påstå att den delen inte är en bärande vägg?Tack// Abbe
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 7 kap. 7 § Bostadsrättslagen (BL) får du som bostadsrättshavare inte utan styrelsens godkännande utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Det är svårt för mig att veta hur ingripande tillbygget kommer vara i just ditt fall, men det finns en risk att det anses som t.ex. ingrepp i bärande konstruktion eller möjligen som en annan väsentlig förändring av lägenheten.

Märk dock att styrelsen inte får vägra att ge tillstånd för en sådan åtgärd även om den innebär en väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får bara avslå tillstånd om åtgärden är till allvarlig skada eller olägenhet för föreningen (framgår av 7 kap. 7 § andra stycket BL). Det krävs med andra ord relativt tungt vägande skäl för att styrelsen ska få avslå tillståndet. Jag har svårt att se att din tillbyggnad av AC/värmepump skulle innebära en skada eller olägenhet för föreningen.

Det kan alltså vara så att styrelsen inte haft skäl att avslå din förfrågan att bygga till AC:n/värmepumpen. Jag rekommenderar dig att prata med styrelsen igen, och annars kontakta hyresnämnden då de har hand om tvister kring bostadsrätter.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig även att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (925)
2019-09-19 Ansvar vattenskada läckage från element
2019-09-18 Köp av nyproducerad bostadsrätt avvek från broschyrerna
2019-09-10 Vilka uppgifter har en revisor i en bostadsrättsförening?
2019-09-07 Överlåtelse av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (72930)