Utflyttningsfrist på 3 månader efter samboförhållande har upphört

FRÅGA
Hej Lawline,Jag och mitt ex håller på att dela på oss. Vi är överens om att vi ingår under sambolagen. Vi står båda på ett hyreskontrakt som är utfärdat i 1:a hand. Jag har gått med på att hon får överta kontraktet, men jag behöver tid på mig att hitta en ny bostad. Den informationen jag hittat säger att jag har 3 månader på mig från det att jag givit med medgivande på att flytta ut. Detta stöds dock inte av sambolagen utan är "enligt praxis". Mitt ex som läst i lagboken anser sig inte ha sett något som stödjer detta. Kan ni reda ut detta för oss, och samtidigt visa på domstolsbesluten och/eller andra definitiva källor för att reda ut denna tvisten oss emellan? Källorna är viktiga!Hon hävdar att hon har en omedelbar avhysningsrätt av mig trots att jag givit mitt medgivande och även satt en datum för då jag senast kommer vara utflyttad. (Även om jag troligen skulle få hyreskontraktet vid ett tingsrättsbeslut om tvist av hyreskontraktet skulle uppstå). Men detta gäller väl bara om jag inte går med på att avlägsna mig från en bostad där hon har fått en tvist övertaganderätt dömd till sin fördel?Tacksam för svar!
SVAR

Hallå där! Kul att du hör av dig till oss på Lawline. Jag ska försöka besvara din fråga så gott jag kan.

Det är sant att enligt praxis så finns det en 3 månaders frist att flytta ut, detta är inte enligt sambolagen utan det regleras under vanliga hyresrättsregler som regleras i jordabalkens 12 kapitel.

För att cementera att ni inte längre är sambos så bör ni be om en bodelningsförrättare, då är enligt lag, er samboförhållande upphörd (sambolagen 2§ 2st).

På detta vis, så ses hon som en hyresvärd (eftersom hon ska ta över lägenheten) och du hyresgäst. För en laghänvisning så kan ni se jordabalk 12kap 4§ 1st 1p. Där stadgas att ett hyresavtal som gäller för obestämd tid (det anses vara obestämt när ni har varit sambos) har en uppsägningstid på 3 månader.

Det blir oftast alltid mer än 3 månader då det uppsägningstiden stadgar att du måste flytta ut senast vid det tidigaste månadsskifte som inträffar efter 3 månader. Så om det är 7 oktober idag, 3 månader efter det blir 7 januari, månadsskiftet blir därmed 1 februari.

Hoppas jag kunnat vara till hjälp! Allt gott!

Binh Tran
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?