FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/10/2015

Utfästelser vid försäljning av bil?

Hej,

Jag har nyligen sålt en bil men nu krånglar köparen.

På bilen fanns lite rost som jag sa till han och skrev i annonsen.

När han var här och köpte bilen inspekterade han rosten och han fick även kolla igenom alla papper.

I annonsen skrev jag "det finns lite rost på bilen men rostskyddsgarantin ska täcka detta". Det var vad verkstaden har sagt till mig.

Nu har killen som köpte bilen lämnat in den på lagning för rosten men verkstaden var osäker på om garantin täcker det.

Vad är det som gäller? Har både visat rosten och han har godkänt den.

Gick även ner i pris vid köpet då han tyckte att det var en del som behövde åtgärdas.

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Eftersom både du och köparen är privatpersoner så är köplagen tillämplig lag.
Köplagen reglerar endast delvis de rättigheter och skyldigheter köparen och säljaren har. Den är nämligen dispositiv vilket betyder att avtalet mellan köpare och säljare väger tyngst. Detta gäller både skriftliga och muntliga avtal.

I ditt fall verkar det som om ni har kommit överens om att bilen skall säljas med rost. Problemet blir dock att du skrivit att rostskyddsgarantin skall täcka kostnaden för att åtgärda rostproblemet.Det framgår av 17 § Köplagen att bilen skall stämma överens med vad ni två har kommit överens om.

Köparen kan inte åberopa som fel vad han måste ha känt till vid köpet. Här kände köparen onekligen till rosten men köpte bilen ändå. Alltså torde han inte kunna åberopa detta som ett fel. Bilen är i det skick ni ha kommit överens om. Det prisavdrag du givit verkar inte ha haft något med rosten att göra så det påverkar inte heller bedömningen.

Min slutsats blir istället att det kommer bli en fråga om du genom den felaktiga informationen angående rostskyddsgarantin har vilselett köparen och därmed kan ha begått ett avtalsbrott.

Detta blir en bevisfråga. Det kokar ner till om du kan bevisa att du trodde att garantin skulle gälla, och om den inte gäller så får köparen stå risken för detta. I annat fall har du begått ett avtalsbrott genom den felaktiga utfästelsen och köparen kan rikta skadeståndskrav motsvarande kostnaden för att åtgärda rosten.

Lycka till!Emil BlomqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?