Utfärdande av skuldebrev och när betlaningsskyldighet föreligger

2018-02-03 i Skuldebrev
FRÅGA
Hej,Jag och min sambo ska köpa bostad och undrar hur det går till med ett skuldebrev.Om han exempelvis går in med hela kontantinsatsen (1 miljon) och jag ingenting men att vi ska äga hälften var. Det innebär att jag kan bli skyldig honom 500 000 vid en ev försäljning. Ska man verkligen skriva ett sådant skuldebrev om man inte har 500 000? Vad händer vid en ev försäljning och man saknar dessa pengar? Är det endast en återbetalningsplan som gäller? Kan ju ta lång tid att betala tillbaka./Frida
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Skuldebrevs uppkomst

Kraven för att ett skuldebrev ska anses vara upprättat är följande: (1) en förpliktelse att prestera utan motkrav, (2) utfästelsen om skulden får inte behandla något annat, (3) handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av utställaren (din sambo), eller annan behörig person, (4) det måste vara krav på en penningfordran, alltså en skuld i pengar. Det här står i motiven till Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL, SOU 1935:14.

Det föreligger en viktigt skillnad mellan enkla skuldebrev och löpande skulderbrev. Enkla skuldebrev är ställda till viss man, det är alltså endast till en borgenär (oftast långivaren) som betalningen ska ske till, 26 § SkbrL, medan löpande skuldebrev är ställda till "viss man eller order", vilket betyder att de kan löpa mellan olika borgenärer, 11 § SkbrL. Viktigast i den här särskiljningen är att ett enkelt skuldebrev inte är en värdehandling, utan endast ett bevis om fordringens uppkomst och innehåll, till skillnad från löpande skuldebrev som värdehandlingar. Här får ni själva avgöra huruvida ni vill att din sambo ska kunna sälja skuldebrevet vidare eller så att den nya borgenären kan kräva skulden eller om det ska vara ett enkelt skuldebrev.

Skuldebrevets innehåll

Ett skuldebrev är en skuld till din sambo istället för till en bank. Avbetalningen kan ni själva lägga upp hur den ska gå till, gör ni inte det ska betalning ske när han begär det och då är det också den summan han begär vid det tillfället, 5 § SkbrL. Det är ni som upprättar skuldebrevet, desto mer som är reglerat, desto lättare blir det att lösa om det skulle vara så att ni inte kommer överens i framtiden.

Bevis för att skuldebrev och således fordran föreligger

Det är gäldenären (du i det här fallet) som ska bevisa att det inte föreligger ett skuldebrev, om det skulle uppkomma en tvist om betalningen.

Preskription

Ett skuldebrev blir preskriberat efter 10 år om det inte har skett ett preskriptionsbrott, 1-2 §§ Preskriptionslag (1981:130), PreskL, se här här. Preskriptionsavbrott sker när genom att (1) låntagaren erkänner skulden, här har även ett bestridande av skulden ansetts som ett erkännande av skulden samt en avbetalning har också ansetts som ett erkännande, (2) borgenären skickar ett skriftligt krav om betalaning , eller (3) att borgenären har vidtagit rättsliga åtgärder, d.v.s. gått till domstol, krävt betalning genom Kronofogden, konkursförfarande eller om förhandling offentligt ackord, 5 § PreskL.

Sammanfattningsvis

Det är viktigt att ni följer punkterna i första stycket vid upprättandet av skuldebrevet för att det ska vara giltigt, samt att ni utformar det på det sätt som bäst passar er (dig) och era ekonomiska förhållanden.

Vill ni ha mer ingående rådgivning av Lawline, som hjälp med att upprätta ett skuldebrev, kan ni boka tid med en jurist för 1699kr/ h ink. moms, se http://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skuldebrev (141)
2020-08-03 Kräva tillbaka penninglån av privatperson
2020-07-24 Avtal om skuld i förhållande till annan
2020-07-17 Möjligt att ta över någon annans lån?
2020-05-17 Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

Alla besvarade frågor (82752)