FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott07/02/2018

Utfående av laglott vid testamente

Laglott.

Är ett särkullbarn till min nyligen avlidne far. I det gemensamma testamentet anges att jag skall erhålla endast laglott och ett önskemål om att änkan skall sitta i ett orubbat bo.

Behöver jag vid stundande bouppteckningsmöte agera så att jag får ut min laglott?

För om jag godkänner testamentet så kan ju det bli så att det inte blir något kvar i efterarv.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över hur du kan få ut din laglott när efterlevande änkan inte är din mor.

Frågor om arv regleras i Ärvdabalken.

Du som särkullbarn har alltid rätt att få ut din arvslott vid förälders frånfälle (3 kap 1 § första stycket ÄB). Det gäller så länge du som särkullbarn inte har avstått från din rätt till arv.

Laglotten utgörs av hälften av arvslotten (7 kap 1 § ÄB). För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott måste man begära jämkning av testamentet. Jämkningen måste framföras inom sex månader från det att man delgavs testamentet. Antingen sker det genom att anspråk riktas direkt till testamentstagaren eller genom att väcka talan mot denne (7 kap 3 § ÄB).

Om du är osäker på hur du ska gå tillväga i praktiken kan du kontakta Lawline för mer juridisk hjälp på info@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?