Utfående av laglott och gåvas giltighet

Min mor ärvde en fastighet med fri förfoganderätt efter min far. nu ska fastigheten säljas. Har jag rätt att få ut min laglott efter försäljningen? Jag är enda barnet. har hon rätt att skänka stora summor utan min vetskap innan jag fått ut min laglott?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och bestämmelserna om detta finns i ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1.

När ena maken i ett förhållande dör ärver som huvudregel den andre maken kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt. Undantag till denna regel kan bli tillämpligt om särkullbarn finns. Att någon ärver egendom med fri förfoganderätt innebär att denne kan göra vad den vill med denna under sin livstid förutom att testamentera bort den. Det innebär i ditt fall att din mamma har rätt att sälja fastigheten och sedan göra vad hon vill med pengarna förutom att testamentera bort dem. Du kommer att få ut din laglott först när din mamma går bort och inte efter försäljningen av fastigheten.
Huvudregeln säger alltså att din mamma får skänka pengar utan din vetskap innan du får ut din laglott.

I vissa situationer kan dock en gåva ogiltigförklaras på avtalsrättslig grund. Bestämmelser om detta finns i avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P31S1.

Exempel på detta är om någon utnyttjar annans (i det här fallet din mammas) trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning (31 §), om omständigheterna vid gåvans tillkomst skulle strida mot god tro och heder och den som mottog gåvan visste om detta (33 §) eller om det helt enkelt vore oskäligt med hänsyn till förhållandena vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt (36 §). Detta skulle kunna hända om din mamma till exempel befann sig under hot eller inte var vid sina sinnens fulla bruk när hon skänkte pengar.  

Jag hoppas att detta blir till hjälp för dig!

Vänliga hälsningar,

Fredrik WigghRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning