Särkullbarns rätt till efterarv

Hej min undran är kan jag få ut mitt mors arv , det har gått 14 år nu och mina två halv syskon säger att jag inte får ett (skit ) när min far går bort ej biologisk far finns inga papper skrivna , vet jag ej ärver han men mitt mors arv kan jag få det o hur ska jag gå tillväga tack för svar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte om din mor och far var gifta men jag har i mitt svar utgått ifrån att de var det och att han därmed ärvt hennes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt vid hennes bortgång.

När en person går bort och efterlämnar make, gemensamma barn och särkullbarn har särkullbarn i regel rätt att få ut sin arvslott direkt medan den efterlevande maken ärver istället för de gemensamma barnen (se 3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn har dock möjlighet att avsäga sig arvet till förmån för den efterlevande maken och istället få ut ett efterarv när efterlevande maken går bort (se 3 kap. 9 § ÄB). Särkullbarn som ska utfå efterarv är likt övriga arvingar dödsbodelägare i den efterlevande makens dödsbo och ska kallas till bouppteckningen, 20 kap. 2 § ÄB, och på så sätt kunna ta vara på sin arvsrätt. Om kallelse inte skulle ske finns möjligheten att begära tilläggsbouppteckning vilket innebär att bouppteckningen görs om på nytt, 20 kap. 10 § ÄB.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lovisa WanhataloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000