FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv30/06/2021

Utesluts rätten till efterarv om den avlidnes kvarlåtenskap ärvs med full äganderätt?

Om ett testamente mellan äkta makar föreskriver "Den efterlevande av oss skall erhålla all den först avlidnes kvarlåtenskap med full äganderätt under förutsättning att den efterlevande överlever den andre med mer än en månad."

Makan dog i september 1995 och maken dog 2021.

Nu kräver ett av parets barn, via advokat, att få ut sitt efterarv.

I brevet skriver advokaten att maken fått makans hälft som arv med fri förfoganderätt, men testamentet föreskriver full äganderätt.

Enligt min uppfattning så innebär "full äganderätt" enligt testamentet att rekvisitet för efterarv inte är tillämpligt.

Har jag fel, finns det något som jag missat.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer med rätten till efterarv när någon ärver med full äganderätt. Precis som du skriver utesluts barnets rätt till efterarv när en arvtagare ärver med full äganderätt. En arvtagaren som ärver med full äganderätt behöver inte ta hänsyn till den först avlidens arvingar utan kan testamentera bort och förfoga över arvet hur denne vill, vilket inte överensstämmer med det som står i paragrafen om efterarv (3 kap. 2 § ärvdabalken). I NJA 1993 s. 145 konstaterades även där att rätten till efterarv, både med stöd av 3 kap. 8 § ärvdabalken och 3 kap. 2 § ärvdabalken, utesluts när kvarlåtenskapen testamenteras bort med full äganderätt

Barnen däremot har fortfarande rätt till sin laglott vilket utgör hälften av vad de hade ärvt om ett testamente inte hade upprättats (7 kap. 1 § ärvdabalken).

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny.

Med vänlig hälsning,

Sandra BargabrielRådgivare