Ej betalat medlemsavgift till bostadsrättsförening

Hej! Enligt stadgar ska en medlem betala en årlig medlemsavgift på 100 kr. Enligt stadgarna så kan en medlem uteslutas om man bryter mot stadgarna. Om medlemmen trots påminnelse ej betalar medlemsavgiften och ej meddelar varför man ej har betalat den... är det då en grund för uteslutning? Om så är fallet, vilket forum fattar beslutet - styrelsen eller föreningsstämman?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga så har du inte angett vad det är för typ av förening som det handlar om. Jag antar dock att det rör sig om en bostadsrättsförening eftersom du har ställt frågan "…vilket forum fattar beslutet - styrelsen eller föreningsstämman?". Begreppet föreningsstämma syftar vanligtvis på en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. (Obs! Det kan dock även syfta på andra ekonomiska föreningar.) Därmed kommer jag utgå från bostadsrättslagen (1991:614) i mitt svar.

Enligt 7 kap. 14 § i bostadsrättslagen (1991:614) kan varje medlem (om styrelsen begär det) vara skyldig att betala en årsavgift till föreningen.

Av 7 kap. 18 § punkt 1 (a) bostadsrättslagen (1991:614) framgår det att medlemmens bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften.

I paragrafen ovan står det att det är föreningen som kan säga upp bostadsrättshavaren. Föreningen består av alla medlemmar, men sköts av styrelsen. Därmed är det styrelsen som fattar ett sådant beslut om uppsägning, enligt min uppfattning.

Svaret på din fråga är alltså ja, en bostadsrättsförening (styrelsen) kan säga upp en bostadsrättshavare till avflyttning om bostadsrättshavaren inte betalar medlemsavgiften.

Vänligen,

Claudia LienertRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000