Ej betalat medlemsavgift till bostadsrättsförening

2019-03-28 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej! Enligt stadgar ska en medlem betala en årlig medlemsavgift på 100 kr. Enligt stadgarna så kan en medlem uteslutas om man bryter mot stadgarna. Om medlemmen trots påminnelse ej betalar medlemsavgiften och ej meddelar varför man ej har betalat den... är det då en grund för uteslutning? Om så är fallet, vilket forum fattar beslutet - styrelsen eller föreningsstämman?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga så har du inte angett vad det är för typ av förening som det handlar om. Jag antar dock att det rör sig om en bostadsrättsförening eftersom du har ställt frågan "…vilket forum fattar beslutet - styrelsen eller föreningsstämman?". Begreppet föreningsstämma syftar vanligtvis på en bostadsrättsförenings högsta beslutande organ. (Obs! Det kan dock även syfta på andra ekonomiska föreningar.) Därmed kommer jag utgå från bostadsrättslagen (1991:614) i mitt svar.

Enligt 7 kap. 14 § i bostadsrättslagen (1991:614) kan varje medlem (om styrelsen begär det) vara skyldig att betala en årsavgift till föreningen.

Av 7 kap. 18 § punkt 1 (a) bostadsrättslagen (1991:614) framgår det att medlemmens bostadsrätt kan förverkas och föreningen kan säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning, om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgiften.

I paragrafen ovan står det att det är föreningen som kan säga upp bostadsrättshavaren. Föreningen består av alla medlemmar, men sköts av styrelsen. Därmed är det styrelsen som fattar ett sådant beslut om uppsägning, enligt min uppfattning.

Svaret på din fråga är alltså ja, en bostadsrättsförening (styrelsen) kan säga upp en bostadsrättshavare till avflyttning om bostadsrättshavaren inte betalar medlemsavgiften.

Vänligen,

Claudia Lienert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (896)
2019-07-12 Störande arbeten i bostadsrättsförening?
2019-07-10 Vem är skyldig att betala överlåtelseavgift vid försäljning av bostadsrättsförening?
2019-06-30 Bostadsrättshavarens respektive bostadrättsföreningens ansvar
2019-06-30 Kan en medlem i en bostadsrättsförening ta del av ett styrelsebeslut?

Alla besvarade frågor (71113)