Utebliven kallelse till bouppteckning

Är en bouppteckning giltig om inte en officiell kallelse till förrättning är skickad och inte myndiga efterarvingarna har blivit kallade?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Till bouppteckningsförrättning ska samtliga dödsbodelägare kallas, se 20:2 ärvdabalken (ÄB) https://lagen.nu/1958:637. För att Skatteverket ska registrera bouppteckningen måste bevis på att dödsbodelägarna har kallats bifogas, se 20:3 ÄB. Bouppteckningen ska därmed inte kunna registreras utan att dödsbodelägarna har kallats.

Att något ska anses rätteligen kallad förutsätter dock inte att personen faktiskt tagit del av kallelsen. Om någon t.ex. kallats genom rekommenderat brev till rätt adress men själv underlåter att hämta ut brevet så anses personen ändå ha blivit kallad. Då har de som handhar bouppteckningen gjort det som står i deras makt.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”