Utebliven fullgörelse av tävlingsvinst

2017-01-22 i Avtal
FRÅGA
Jag är ägare av ett e-sport lag. Vi skulle åka på en tävling där det var utlovat prispengar samt 5 stycken tangentbord till det vinnande laget. Vi vann den här turneringen men när vi skulle hämta ut vårt gear så sades det att grejerna hade fastnat på posten. Vi lämnade våra adresser så att de kunde posta grejerna så fort de fick möjlighet. Nu 3 månader senare när vi har försökt kontakta dem ett tag fick vi höra att eftersom det blivit någon miss med deras sponsor kan de endast skicka ut ett enda (!) tangentbord. De påstår att det är sponsorns fel och att de blivit lika lirade som vi har blivit. Jag anser ju att vi borde ha rätt till vårt pris ändå eftersom det var utlovt från första början av den här organisationen? Vad gäller här?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga, undrar du om arrangören av tävlingen är bunden av sin utfästelse samt vad som händer om arrangören inte gör så som han har utfäst.

Finns det ett avtal eller annan bindande rättslig utfästelse i ert fall?

Som huvudregel är avtal bindande. Även andra rättsliga utfästelser kan vara bindande, beroende på deras innehåll.

Från vad jag kan se har ni ingått ett avtal med tävlingsarrangören som innebär att ni erhåller det utfästa priset om ni vinner tävlingen. Detta har i vart fall skett genom att ni deltog i tävlingen, med arrangörens vetskap.

Benefika utfästelser är dock i princip inte bindande. Med benefika utfästelser avser sådant som inte kräver någon motprestation – typfallet är gåvor. En sådan utfästelse är bara bindande om den har gjorts i en skriftlig handling som har överlämnats till er, se 1 § lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.

Det är osannolikt att en domstol skulle anse att det rörde sig om en gåva i ert fall, eftersom arrangören krävde att ni deltog i – och vann – tävlingen för att få priset. Därför är utfästelsen bindande.

Vilket närmare innehåll utfästelsen har kan jag dock inte uttala mig om, mot bakgrund av de uppgifter som du har lämnat i din fråga.

Vilken följd får det att arrangören inte har uppfyllt sin utfästelse?

Att inte lämna av en del av det utfästa vederlaget innebär i princip att arrangören är i dröjsmål. Vid dröjsmål kan den som arrangörens utfästelse var riktad mot bl.a. kräva fullgörelse av avtalet, jfr 23 § köplagen (1990:931) (förkortad KöpL). Observera dock att KöpL inte är direkt tillämplig på ditt fall, eftersom det egentligen inte finns någon lagreglering av ditt fall. Istället utgör KöpL bra underlag för att dra slutsatser om vad som gäller.

Två andra påföljder som generellt sett kan komma ifråga vid dröjsmål är hävning och skadestånd. Om ni tror att det finns en mening i att häva avtalet eller kräva skadestånd från arrangören rekommenderar jag dock att ni skickar en reklamation som uppfyller kraven i 29 § KöpL så fort som möjligt efter att en del av vinsten har levererats till er. KöpL är egentligen inte tillämplig på ditt fall, men det finns en risk att samma regel ändå skulle gälla.

Jag skulle dock rekommendera att ni kräver fullgörelse före ni går vidare med andra påföljder, då det ofta kan förenkla bevisläget.

Vilken betydelse har det att felet beror på sponsorn istället för arrangören?

Som jag förstår det är ditt lags avtalspart tävlingsarrangören. Då spelar sponsorns bristande uppfyllelse i princip ingen roll.

Vissa hinder kan dock berättiga arrangören att inte uppfylla ert avtal, eller att dröja med att uppfylla det. Exempelvis kan arrangören dröja med att leverera priserna om det finns ett hinder som arrangören inte kan övervinna eller bara kan övervinna med orimliga uppoffringar (jfr 23 § KöpL). Det är dock i princip irrelevant om fullgörelsen kostar mer för arrangören än vad var tänkt.

Ett annat undantag utgörs av den s.k. förutsättningsläran. Den innebär att väsentliga förutsättningar som är synbara för motparten i vissa fall kan leda till vad man kan kalla en ”uppsägningsrätt”. Som jag förstår det har dock inte arrangörens förutsättning om sponsorn inte varit något ni har bort inse. Förutsättningsläran är alltså nog inte heller relevant i ditt fall.

Därför torde inte problemen med sponsorn spela någon större roll. Förhållandena i ditt fall skulle dock kunna innebära att mer ovanliga undantag kan bli aktuella, men utifrån dina uppgifter kan jag inte uttala mig om dem.

Rekommendation

Kräv fullgörelse i enlighet med avtalet med arrangören, eller försök att förhandla fram en överenskommelse. Om det därefter uppkommer tvist med arrangören rekommenderar jag att ni tar kontakt med en erfaren jurist före ni går vidare med t.ex. en process i domstol. Du kan boka möte med en jurist HÄR.

Sammanfattning

Avtal är bindande, och ni verkar ha ingått ett avtal med arrangören. Utfästelser om gåvor och liknande är inte bindande, men det rör sig nog inte om något sådant i ditt fall. Utebliven fullgörelse ger rätt till att bl.a. kräva fullgörelse, häva avtalet (i vissa fall), eller att kräva skadestånd. Det faktum att felet beror på sponsorn spelar i princip ingen roll.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med fullgörelse av avtal är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1538)
2021-09-25 Är jag tvungen att skriva på ett avtal?
2021-09-24 Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?
2021-09-22 Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?
2021-09-21 Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?

Alla besvarade frågor (95852)