Utebliven faktura

Föreningen Förebyggande Socionomer ordnade för 9 år sedan en konferens på en konferensanläggning i Sverige. Anläggningen gick senare gick i konkurs. Vi har - trots påminnelser- inte fått någon faktura på konferenskostnaden, ca 20 000 kr. Vi har pengar avsatta för detta men kommer nu att avsluta föreningen. Hur länge måste vi vänta på ett krav betr denna kostnad? Med vänlig hälsning Elisabeth Westerlund

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Bestämmelser om olika fordringar finns i Skuldebrevslagen, den hittar du här.

Betalningstidpunkt

Som huvudregel regleras tidpunkten för när prestationer ska ske, exempelvis betalning, i parternas avtal. Om dock ingen överenskommelse kring detta gjorts finns bestämmelser i lag som kan bli aktuella. Borgenären (föreningen Förebyggande Socionomer) har, då inget avtalats, rätt att få betalt vid anfordran, dvs när denne kräver betalning, se här. Omvänt har gäldenären, då inget avtalats, rätt att betala närhelst denne önskar.

Eftersom föreningen gått i konkurs finns där troligtvis många frågor att ta tag i för att hantera konkursboet på bästa sätt. Detta kan ibland ta lite tid. För att undvika komplikationer och vidare ovisshet rekommenderar jag att ni kontaktar någon företrädare för föreningen eller konkursboet.

Preskription

En viktig sak att vara medveten om vad gäller fordringar, är att en skuld som huvudregel preskriberas efter 10 år, se här, om inte preskriptionsavbrott skett, se här. Dock har ett preskriptionsavbrott troligtvis skett varje gång ni påmint om fakturan eftersom det kan ses som ett erkännande av fordringen. Vilket i sin tur ses som ett preskriptionsavbrott i lagens mening. Detta innebär att varje gång påminnelse skett, börjar en ny preskriptionstid på 10 år att löpa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Lejla AlicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo