Utdrag ur belastningsregistret enligt Skollagen

2016-01-22 i Övriga brott
FRÅGA
Hej undrar om olaga förföljelse syns i belastningsregistret för skola?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om skyldighet att lämna registerutdrag från belastningsregistret finns i 2:31Skollagen. Där framgår att den som erbjuds anställning eller arbete i olika typer av skolor ska lämna ett registerutdrag från belastningsregistret som är högst ett år gammalt. Den som inte lämnar utdraget enligt kraven får inte anlitas i skolverksamheten.

Enligt 9 § Lag om belastningsregister har en enskild rätt att på begäran få ett utdrag ur registret med alla uppgifter som finns om denne. När det gäller utdrag som krävs enligt Skollagen så kan ett mer begränsat registerutdrag begäras ut. Det är alltså detta utdrag som lämnas ska lämnas när arbete inom skola är aktuell. Att utdraget är begränsat innebär att inte alla uppgifter som finns i registret syns på utdraget. Vilka uppgifter som syns på det begränsade registerutdraget som krävs enligt Skollagen regleras i 22 § st 2 Förordning om belastningsregister. Där framgår att utdraget endast innehåller uppgifter om domar där påföljd har dömts ut för mord, dråp, grov och synnerligen grov misshandel, människorov, samtliga former av sexualbrott, grovt rån samt barnpornografibrott. En dom om olaga förföljelse kommer därmed inte att synas i utdraget.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (863)
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på mig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?
2020-11-27 Olovligen köpt ADHD-medicin från utlandet, vad kan hända?
2020-11-27 Förtroendevalda och tjänstefel.

Alla besvarade frågor (86668)