Utdrag ur belastningsregistret

FRÅGA
Enligt skollagen ska en nyanställd inom skola och barnomsorg lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Men vilka domar redovisas egentligen. Enligt skolverkets hemsida är det sexual-, misshandels- och morddomar. Men vad är en sexualdom? Vilka brottsrubriceringar redovisas?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt Skollagen 2 kap. 31 § ska den som erbjuds anställning lämna ett utdrag ur belastningsregistret, som är högst ett år, till arbetsgivaren. Vad som ska finnas i belastningsregistret regleras i lagen respektive förordningen om belastningsregister. Därav framkommer att det ska finnas uppgifter om den som dömts till påföljd för brott eller meddelats kontaktförbud. Det finns dock inte någon avgränsning till vissa typer av brott.

Med sexualbrott förstås dom brott som stadgas i 6 kap. BrB.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (704)
2020-07-02 Rättsfall NJA 1960 s. 488
2020-06-30 Måste man betala hittelön för upphittad mobil?
2020-06-30 Vad kan man göra om man misstänker att en hund kommer skada någon?
2020-06-29 Kan en dörrvakt neka mig tillträde?

Alla besvarade frågor (81674)