Utdelning av ett aktiebolag.

2019-02-27 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag äger 50% av ett företag och från inte reda på utdelningen revisorn svarar inte på mina mejl.Vad kan jag göra åt saken och om jag skulle vilja sälja min andel av aktierna i bolaget hur ska jag gå till väga?Tips på vad jag ska göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du valde Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga rätt så har du funderingar över din rätt till utdelning samt hur försäljning av aktier går till.

Då denna fråga handlar om aktiebolag är lagen som tillämpas ABL.

Din första fråga handlar om utdelning. Reglerna om utdelning finner vi främst i 17:e kapitlet och 18:e kapitlet ABL.

Aktiebolagslagens regelverk finns framförallt för att skydda aktieägare och personer som lånat pengar till bolaget. Det finns av den anledningen en massa olika typer av skydd för dessa typer av personer.

Ett av dom skydden hittar vi i 17:e kapitlet, som föreskriver regler för när pengar (värde) får överföras från bolaget. Enligt 17:2 ABL så får endast vinstutdelning ske enligt denna lag. Hur vinstutdelning får ske styrs av 18:e kapitlet.

Enligt 18:1 ABL ska stämman bestämma att utdelning ska ske. Det är alltså forumet du som aktieägare har inflytande över. Styrelsen ska då uppställa ett förslag om hur stor vinstutdelningen ska bli. Du som aktieägare kommer kan inte rösta för en större vinstutdelning än den styrelsen har föreslagit. 18:2 ABL.

Styrelsen ska senare skicka ut förslaget minst två veckor innan bolagsstämman där beslutet ska tas. 18:7 ABL.

Du med 50% äganderätt kan kalla en bolagsstämma för ett specifikt ärende enligt 7:13 ABL.

Där kan du då kräva att frågan om utdelning röstas om.

Angående din andra fråga så är huvudregeln att alla aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, 4:7 ABL. Dock kan det finnas klausuler i bolagsordningen som samtyckesförbehåll, vilket innebär att en behöver bolagets samtycke för att få överlåta en aktie 4:8 ABL.

Detta står i ditt specifika bolags bolagsordning och är inte något som jag kan svara på här.

Hoppas det besvarade din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86869)