Utbyggnad av hus, samboegendom?

FRÅGA
jag ska bli sambo och flytta in i hans hus som han äger. Vi ska dock bygga ut huset för att alla ska få plats, räknas då bostaden som om det anskaffas som ett nytt boende eller räknas det som hans då han redan äger det som finns befintligt idag.?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom att ni nu ska bli sambor, utgår jag från att det först och främst är vad som gäller med bostaden vid ett eventuellt upphörande av samboförhållandet som du vill ha svar på. Regler om detta finns i Sambolagen.

Om ert samboförhållande skulle upphöra ska det, om någon av er begär det, göras en bodelning mellan er. I denna bodelning ska er s k samboegendom fördelas mellan er, Sambolagen 8§ 1st. Vid bodelning fördelas samboegendomen i boet lika mellan er, detta sker oberoende av vem av er som har köpt egendomen. Med samboegendom menas er gemensamma bostad och ert gemensamma bohag, om egendomen har förvärvats för gemensam användning, se Sambolagen . I ert fall handlar det alltså om bostaden. För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad, enligt Sambolagen .
2. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning, enligt Sambolagen .

Enligt Sambolagen är ert hus att anse som er gemensamma bostad om du och din sambo använder det som ert gemensamma och permanenta hem. Om huset används huvudsakligen för fritidsändamål, räknas den inte som en gemensam bostad enligt Sambolagen .
Det andra kravet som uppställs för att huset ska anses som samboegendom är att det har införskaffats med syfte att ni skulle bo där tillsammans. Så länge din sambo införskaffade huset innan ni bestämde er för att flytta ihop, har huset inte införskaffats för gemensam användning och kan därmed inte utgöra samboegendom enligt Sambolagen trots att det är er gemensamma bostad. Att ni bygger ut huset ändrar inte på detta förhållande, utan bostaden är fortfarande inte att anse som samboegendom och ska därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Skulle det istället vara så att ni uppförde ett helt nytt hus och ni båda finansierar det, kan det finnas utrymme för att det huset skulle kunna utgöra samboegendom.

Hoppas att detta besvarar din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2759)
2020-10-25 Bodelning mellan sambor - bostad och bohag
2020-10-24 Bodelning gällande hyresrätt som sambor
2020-10-23 Vad är samboegendom?
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?

Alla besvarade frågor (85408)