Utbetalning av legat

FRÅGA
Har ett legat att få efter ett testamente. Vet att boupptäckningen är klar men min släkting hör inte av sig angående detta. Hur ska vi gå till väga för att få det vi ska ha? Till boupptäckningen anlitade han en juristfirma, men han skulle själv lämna ut sakerna. Har inte hört ett ljud från han!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att ett legat ska betalas från dödsboet innan det skiftas, alltså innan kvarlåtenskapen fördelas till arvingar och testamentstagare (11 kap. 2 § ärvdabalken).

I de fall någon avlider så övergår skötseln av den avlidnes egendom till ett dödsbo, vilket företräds av dödsbodelägarna; alltså arvingarna och testamentstagarna (18 kap. 1 § ärvdabalken), om inte boutredningsman förordnats (19 kap. 1 § ärvdabalken). Eftersom legatet ska utgå innan dödsboet skiftas, ska du som legatarie rikta ditt anspråkmot dödsboet (10 kap. 2 § ärvdabalken). Du kan begära legatet efter att testamentet vunnit laga kraft, vilket innebär att det inte längre ska gå att överklaga. Testamente vinner laga kraft efter sex månader (14 kap. 4-5 § ärvdabalken).

Ditt legat ska betalas ut av dödsboet som företräds av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman.

I det fall boet har skiftats innan ditt legat betalats ut, ansvarar alla dödsbodelägare för att utbetalning sker till dig (22 kap. 1 § 2 stycket ärvdabalken). I så fall kan du rikta anspråk mot vem som helst av arvingarna och kräva ditt legat.

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95697)