FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott20/02/2021

Urkundsförfalskning vid misstänkt förfalskning av signatur?

Min arbetskollega ville inte skriva under papper på en bilskada på en av företagets bilar då hon inte har något med detta att göra

Hon är bara vanlig anställd. Chefen/plats chefen lade papper på hennes skrivbord..

Men hon la dem tillbaka sa att hon tänker inte skriva på något. Han sa till henne att det inte kommer hända något mm. Han försökte få henne skriva på. Men detta ville hon inte göra. Hon ringde mig tala om detta. Jag sa att du ska verkligen inte skriva på. Det gjorde hon inte heller. Saken är den att det kom på mail en bekräftelse till henne om bilen.

Hon misstänker urkundsförfalskning? straff??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag vill inte spekulera för mycket i händelseförloppet men tänker försöka förklara den lagliga aspekten av det, dvs. om detta kan räknas som urkundsförfalskning och i sådana fall eventuellt straff för det. Så som jag förstår din fråga misstänker ni att chefen (eller någon annan) har skrivit på pappret ifråga med din kollegas namn. Samtliga förfalskningsbrott hittar du i 14 kap. brottsbalken (BrB).

Urkundsförfalskning

Hela 14 kap. BrB består av så kallade "effektbrott", vilket innebär att brotten blir straffbara först när det innebär fara i bevishänseende. Det är med andra ord inte straffbart att förfalska någons underskrift för att sedan låta pappret ligga i en skrivbordslåda utan tanke på att använda det till något eller med risk för att det ska användas. Det framgår inte riktigt vad er chef tänkt göra med pappret, om det handlar om att företaget ska kunna få ut på bilförsäkringen eller något annat. Men om vi ponerar att er chef faktiskt har tänkt använda pappret som ett bevis för skadans inträffande så skulle det kunna räknas som det innebär skada i bevishänseende.

Vidare måste det vara sannolikt att en förväxling faktiskt skulle kunna ske. Man får alltså fråga sig hur lik underskriften är din kollegas riktiga signatur. Här kan man exempelvis jämföra med andra handlingar som din kollega skrivit under, exempelvis körkort och pass. Om förfalskningen är "tillräckligt bra" så räknas det som att förväxling kan ske, vilket gör handlandet straffbart.

Om er chef tänkt använda pappret som någon typ av bevis och den förfalskade signaturen är trovärdig kan det bli fråga om brottet urkundsförfalskning i 14 kap 1 § BrB eftersom chefen obehörigen har skrivit under pappret med din kollegas namn. För urkundsförfalskning är straffet upp till två års fängelse.

Förvanskning av urkund

Jag vill även nämna brottet förvanskning av urkund i 14 kap 2 § BrB som en alternativ brottsrubricering för chefens handlande. Detta är en mildare variant av urkundsförfalskning (ringa brott). I princip gäller samma kriterier som för urkundsförfalskning ovan men beroende på syftet till förfalskningen kan denna rubricering bli aktuell istället. Om det rör sig om något av mindre värde, dvs. ett inte så viktigt papper så skulle det räknas som förvanskning av urkund. Eftersom jag inte vet vilken typ av papper det handlar om eller syftet bakom är det inte möjligt att säga vilken rubricering som skulle bli aktuell i ditt fall. Straffet för förvanskning av urkund är fängelse upp till sex månader.

Anslutande kommentarer

Om du och din kollega känner att det jag har beskrivit ovan träffar vad ni misstänker att chefen har gjort skulle jag råda er att polisanmäla händelsen. Innan dess kan det dock vara bra att prata med chefen för att potentiellt få en förklaring till hur detta har kunnat inträffa.


Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen med följdfrågor eller andra funderingar!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”