Urkundsförfalskning - namnteckning

2015-10-14 i Övriga brott
FRÅGA
Min make har i ett tidigare äktenskap två minderåriga barn. Idag kom det ett registerutdrag ifrån folkbokföringen som visade att den yngste sonen bytt efternamn samt lagt till ett förnamn. Eftersom att min man ej undertecknat några papper på att det skall göras namnbyte, så ringde jag till skatteverket och fick veta att även hans namn stod på ansökan. Det är tydligt att hans exfru förfalskat namnteckningen. Detta måste väl vara straffbart!
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Att förfalska någons namnteckning kan vara ett så kallat förfalskningsbrott, och dessa regleras i 14 kap i Brottsbalken (Brb), den hittar du här

Att förfalska någons underskrift kan utgöra urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § Brb om brottet uppfyller vissa "kriterier":

1. Personen ska ha skrivit någon annans namn, i det här fallet påstår du att så är fallet, och så länge det finns bevis för att så är fallet så är första kriteriet uppfyllt.

2. Handlingen ska ha varit en urkund. Det innebär att handlingen ska ha upprättats som bevis eller ska ha betydelsen som bevis. Endast en papperslapp med ett namn är ingen urkund, utan handlingen måste på något sätt förmedla ett innehåll. I det här fallet utgjorde namnteckningen en form av ett godkännande för namnbyte, ett bevis för att föräldrarna samtycker till det minderåriga barnets namnändring. En blankett för namnändring kan därför vara en urkund, och det andra kriteriet är därför också uppfyllt.

3. Åtgärden ska ha inneburit fara i bevishänseende. Det innebär generellt att den falska produktens yttre beskaffenhet skall ha så pass hög grad av likhet med en äkta urkund att det är sannolikt att en förväxling kan ske eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta, och att dess användning skulle medföra skada eller olägenhet.

Vad gäller namnteckningar krävs inte att de är så pass lika den äkta namnteckningen så att en förväxling kan ske, den falska handlingen kan ju komma att användas i sammanhang med personerna som inte känner till den äkta namnteckningen.

Det som däremot kan bli mer problematiskt att visa är att någon lidit skada eller olägenhet av att hon förfalskat hans namnteckning för att barnet önskade att byta namn. Möjligen, men något tveksamt, att man kan dra det så långt att din man tagit illa vid sig(lidit skada) på grund av att hon använt hans förfalskade namn på en handling i kontakt med en myndighet som rör deras minderåriga barn, och att det medfört olägenheter för honom att det minderåriga barnet nu bytt ut hans efternamn (mitt antagande) utan hans tillåtelse.

Om alla dessa kriterier är uppfyllda kan hon ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § i Brb, alternativt urkundsförvanskning enligt 14 kap 2 § Brb om brottet anses som ringa.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, och har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (843)
2020-10-17 Slopad straffrabatt för unga
2020-10-13 Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?
2020-10-09 Får man klä ut sig till ordningsvakt på halloween?
2020-10-06 Är det ett brott att underlåta att underlåta att ingripa när någon utsätts för brott?

Alla besvarade frågor (85146)