FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott27/06/2017

Urkundsförfalskning i samband med bilköp

Hej!

Jag sålde min bil och personen som köpte bilen uppgav en annans persons personnummer och skrev även under rapportdelen som skickas in till Transportstyrelsen. Dvs förfalskade namnteckningen.

Hur gör jag med detta? Ska jag polisanmäla pesonen, som jag anser har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan mycket väl vara så att personen genom handlingarna som du beskriver gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). För att man ska ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning krävs att man obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund och att åtgärden innebär fara i bevishänseende. Med urkund avses bl.a. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär. Häri ligger att handlingen ska förmedla ett föreställningsinnehåll. Den ska alltså innehålla någon form av budskap, vilket rapporten troligen gör. Att åtgärden innebär fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det är sannolikt att en förväxling kan ske, eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta.

Det finns ingen laggrundad skyldighet för dig att polisanmäla i detta fall, men det kan givetvis vara rimligt att lämna upplysningar till polisen om ett misstänkt brott. I detta fall kan det ju vara så att personen vars namnteckning förfalskats inte är medveten om detta och kan lida skada av den verklige köparens förfarande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia LenmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo