FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott26/05/2015

Urkundsförfalskning handledarpapper

Hej! Jag går i gymnasiet och hade i våras en apl på en restaurang. Jag var där i början men sen började jag må dåligt och orkade inte. Min mentor frågade hela tiden efter pappret handledaren ska fylla i. Jag fick panik och fyllde i den själv med kryss och siffror, aldrig någon namnteckning! Jag vågade inte säga att jag hade varit borta i slutet. Min rektor ringde mig nyss och sa att jag har gjort mig skyldig till urkundsförfalskning, stämmer det och vad kan jag få för straff och vad är mest troligt att jag kan få?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag antar att handledarpappret som skulle fyllas i är ett slags intyg för att du har medverkat på det arbetsplatsförlagda lärandet (apl) på restaurangen. I så fall är handledarpappret att ses som en urkund. Normalt sett är en urkund någonting som är utfärdat som bevis eller ska kunna tjäna som bevis samt att upphovsmannen ska vara en bestämd person eller tillhöra en viss bestämd grupp, i ditt fall handledare då troligtvis.

Eftersom handledarpappret förmodligen ses som en urkund kan ditt agerande innebära en urkundsförfalskning trots att du inte har förfalskat någons namnteckning. Brottet stadgas i 14 kap. 1 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K14P1S1) där det står "..skriva på eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller annat sätt..". Att du obehörigen har fyllt i handledarpappret kan innefattas i "på annat sätt".

Det krävs dock att ditt agerande har inneburit fara i bevishänseende. Det här betyder att det ska ha varit sannolikt att handledarpappret hade kunnat uppfattas som äkta, alltså ifylld av handledaren. Det här beror på omständigheter i det enskilda fallet.

Straffskalan för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år, det här betyder att man kan bli dömd till allt från böter till fängelse i två år. Även det här beror på omständigheter i det enskilda fallet. Inom svensk rätt föreligger dock en presumtion mot fängelse vilket innebär att straffet troligtvis skulle bli böter i ditt fall med hänsyn till presumtionen, detaljerna jag vet och att du förmodligen är under 21 år. Är man under 21 år döms man nämligen endast till fängelse om det föreligger särskilda skäl, vilket är ett ganska högt ställt krav.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”