urkundsförfalskning

2019-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Hej!Vad är konsekvenserna om en person skriver på ett papper där hon/han intygar att dödsboet utsett denna person till gravrättsinnehavare utan att ha fått det godkänt av dödsboet?Personen intygar alltså falskt, är det olagligt och vad är konsekvenserna av det hela?Är det urkundsförfalskning?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Situationen du beskriver kan mycket väl utgöra urkundsförfalskning. (Brottsbalken 14 kap. 1 §).

Urkundsförfalskning enligt paragrafen innebär att någon obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende.
Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år.

Genom att personen i fråga har förfalskat både underskrift och innehåll kan det alltså röra sig om urkundsförfalskning.

För att dömas till urkundsförfalskning krävs dock att det föreligger fara i bevishänseende. Det innebär att det ska finnas en konkret fara för att man skall tro att intyget är äkta, och att intyget kommer att användas för att bevisa något. Om det helt saknas sannolikhet för att urkunden kommer användas som bevismedel föreligger inte fara i bevishänseende, tillexempel om ni med blotta ögat kan se att det är en förfalskad handling.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Behöver du mer hjälp, så är du välkommen att höra av dig till vår telefonrådgivning.

Telefon: 08-533 300 04

Öppetider: Mån-fre, 10.00-16.00.

Mvh,

Johanne Örnfeldt Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll