Urkundsförfalskning?

2015-12-31 i Övriga brott
FRÅGA
på mitt arbete fick vi gåvokort på 300 kronor i julklapp. jag skulle skoja med en kollega/kompis. jag berättade det för de 2 kollegorna som var med mej ,att jag skulle skoja med en 3.dje kollega att jag blivit vald till årets truckförare 2015 och fått mer pengar än honom på mitt gåvokort. Skrev med en svart tuschpenna 500 kr istället för 300 kr. Skojade med min vän, förklarade givetvis att jag bara skojat. Nu vill min chef sparka mej på grund av detta. Jag undrar har jag begått något brott?
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Frågor om huruvida ett brott är begånget eller inte är något som kräver en noggrann och extensiv prövning, varvid samtliga omständigheter rörande och kring själva gärningen måste, och skall beaktas. Därför går det att ge ett definitivt svar på din fråga, men jag skall ändock utreda ditt problem i den utsträckning det går.

Vad det skulle kunna röra sig om i förevarande fall är urkundsförfalskning i enlighet med Brottsbalken 14 kap. 1§. Med en urkund avses i enkla ordalag en handling som anger något (om något/någon). En definition återfinns även i 14 kap. 1§ 2 st. där det anges att med urkund avses "en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär".
Utan att alltför mycket gå in på detaljer kring ovan nämnda citation skulle jag vilja konstatera att gåvokortet utgör - eller åtminstone skulle kunna utgöra - en urkund.

I BrB 14:1 anges att "den som obehörigen... ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänessende...". Som du märker föreligger det en del tekniskt komplicerade termer.
Vad som avses med att man "ändrar eller fyller ut äkta urkund är att en äkta urkund manipulera så att dess innehåll inte längre överensstämmer med det tidigare innehållet; något som du gjorde när du bytte ut 300 kr mot 500 kr (låt vara att det var på skoj).
Vad som avses med "fara i bevishänseende" är att, i förevarande situation, det föreligger en fara för att det "falska" gåvokortet förväxlas med att vara ett äkta sådant. Om alltså förfalskningen är dålig gjord, föreligger ingen fara.

Till samtliga av dessa omständigheter måste man ha uppsåt; något som väldigt förenklat betyder att man ska ha avsikt att så ska ske eller bli fallet. Det är inget jag kan avgöra om du hade eller inte, men eftersom du förklarar att det skedde på "skoj" utgår jag ifrån att du faktiskt inte hade uppsåt. Precis som jag dock nämnde inledningsvis måste en samlad bedömning göras och flertalet faktorer måste vägas in för att avgöra huruvida ett brott är begånget eller inte.

Frågar du mig, baserat på det du skrivit, tycker jag inte att du begått något brott. Däremot skall du inte ta detta svar för givet i och med att det finns en risk (i vart fall rent teoretiskt) för att man skulle kunna betrakta ditt förfarande som brottsligt. Om man nu skulle anse att så är fallet, anser jag - med beaktande av urkunden var av mindre vikt samt att gällande belopp är mindre i sin storlek - att brottsrubriceringen blir förvanskning av urkund i enlighet med BrB 14 kap. 2§

Brottsbalkens 14 kap. hittar du här.

Med vänlig hälsning,

Khashayar Kiavash
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (865)
2020-11-30 Hets mot folkgrupp mot etniska svenskar
2020-11-30 Hets mot folkgrupp genom profilbild?
2020-11-29 Är det olagligt att ta nakenbilder på sig själv som minderårig?
2020-11-28 Är rasism eller diskriminering ett brott, och hur bevisar man det?

Alla besvarade frågor (86869)