Urkundsförfalskning

2015-09-30 i Övriga brott
FRÅGA
Min chef har förfalskat mitt anställningsavtal (som jag ej fått av henne) genom att kopiera underskrift från ett annat avtal. Har hon begått ett brott?
SVAR

Hej! Tack för att ni tar del av den juridiska rådgivningen som Lawline tillhandahåller!

Den som obehörigen framställer en falsk urkund, genom att ange en annan persons namn, har gjort sig skyldig till urkundsförfalskning enligt 14 kap. 1 § brottsbalken. I det här fallet kan din chef obestridligen ådömas ansvar i enlighet med förevarande lagrum eftersom att hon i egenskap av obehörig framställt en falsk urkund, i form av anställningsavtal, genom att osannfärdigt ange ditt namn. Det ska emellertid tilläggas att din chef kan undkomma ansvar såvida hon erhållit ditt samtycke att kopiera underskriften.

Vänligen,

Anonym Rådgivare
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (848)
2020-10-29 Vad är skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-10-29 Är det lagligt att inneha vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS

Alla besvarade frågor (85612)