Urkundsförfalskat gåvobrev i samband med arvskifte

2017-08-27 i Övriga brott
FRÅGA
Min bror har inlämnat urkundsförfalskat gåvobrev till av tingsrätten utsedd skiftesman i samband med arvskifte. Vad gör jag?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis bör du givetvis kontakta skiftesmannen, om du inte redan gjort det, för att påpeka att du är av uppfattningen att gåvobrevet är urkundsförfalskat. Vad det är som gör att du anser att gåvobrevet är urkundsförfalskat framgår inte av din fråga. För att man ska ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning krävs enligt lagtext att man obehörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund och att åtgärden innebär fara i bevishänseende (14 kap. 1 § brottsbalken).

Med urkund avses bl.a. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär. Ett gåvobrev är en urkund. Att åtgärden innebär fara i bevishänseende innebär att det förfalskade ska vara så likt en äkta urkund att det är sannolikt att en förväxling kan ske, eller att det förfalskade på annat sätt tas för äkta, något som tycks vara fallet då gåvobrevet används som bevis i samband med arvskifte.

Det finns ingen laggrundad skyldighet för dig att polisanmäla i detta fall, men det kan du ju givetvis även välja att göra då urkundsförfalskning utgör ett brott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lenman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1028)
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef
2021-11-30 Fördbudet mot dubbel bestraffning

Alla besvarade frågor (97674)