Urkundsförfalkning av skuldebrev mellan sambor

2017-08-27 i Övriga brott
FRÅGA
I november 2015 flyttade jag och min sambo till gemensam bostad. Då jag ensam stått i kön fick endast jag skriva på kontraktet men sambolagen gäller sa bostadsföretaget. En summa på 300 000 kr betaldes som avgift. Min sambo tog ett lån på 300000 kr för att betala halva avgiften samt halva vår nyinköpta bil. I övrigt stod jag för alla våra utgifter vad gällde hem och barn. Den 9 februari 2016 flyttade han ut. Två veckor senare kom han och hämtade sina saker och lämnade bilnycklarna. Vi hade då fått vårt andra barn några dagar innan. För en vecka sedan hämtade jag ut ett rekommenderat brev, det innehöll ett skuldebrev som min fd sambo själv fyllt med sitt namn och mitt samt hans kontonummer. Jag förstår att det inte är en giltig handling men min fråga är: Om det är ett försök till att få tillbaka de pengar han lagt in till vårt gemensamma hem som han lämnade för mer an 1,5 år sedan.. Har han någon möjlighet att kräva detta åter och få rätt. MVH Lisa H
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är familjerättslig och straffrättslig. Bodelning mellan sambor regleras i sambolagen (SamboL) medan förfalskning av underskrift på handlingar regleras i brottsbalken (BrB).


Bodelning enligt sambolagen senast 1 år efter att förhållandet upphörde

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll under äktenskapsliknande former. Ett samboförhållande upphör genom att samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. Ett samboförhållande anses även upphöra om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare eller om rätt att få bo kvar i bostaden enligt eller om en sambo väcker talan om övertagande av bostad, enligt 1-2 §§ SamboL.

Om någon av samborna vill begära bodelning ska detta göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2 st. SamboL.


Förfalskad handling utgör brott

Om någon behörigen, genom att skriva eller på liknande sätt ange en annan persons namn eller på annat sätt, framställer en falsk urkund eller ändrar eller fyller ut en äkta urkund döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för urkundsförfalskning till fängelse i högst två år.

Med urkund avses:

1. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse och originalkaraktär,

2. en elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt, och

3. ett märke som ställts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss rättighet eller prestation och som har originalkaraktär (bevismärke).

Ovanstående innebär att om någon förfalskar exempelvis ett skuldebrev så är det brottsligt. Brottet är fullbordat då åtgärden är genomförd, själva urkunden behöver inte ha använts. Det ska även vara sannolikt att det som förfalskats kan tas för äkta enligt 14 kap 1 § BrB.


Något om skuldebrev

Om skuldebrevet är utställt till viss man (ex-sambon) eller order rör det sig om ett s.k. löpande skuldebrev. Reglerna återfinns i skuldebrevslagens 2 kap.

En gäldenär (låntagare) får göra gällande mot borgenären (långivare) att skuldebrevet är förfalskat även om borgenären var i god tro när denne förvärvade skuldebrevet. I kommentaren till skuldebrevslagen sägs det att när det rör underskriftsförfalskning så är det borgenären som har bevisbördan för att förbindelsen är äkta.
Detta skulle i så fall innebära i ditt fall att om exet säljer skulden så måste en ny borgenär bevisa äktheten för förbindelsen, därför måste du invända skulden p.g.a. urkundsförfalskning ifall en ny borgenär skulle kontakta dig.

Om skuldebrevet är utformat som ett enkelt skuldebrev vilket definieras som ett skuldebrev ställt till viss, bestämd betalningsmottagare enligt 26 § SkbrL, här. Ett enkelt skuldebrev utgör inte en bärare av själva fordringsrätten, utan bara ett bevis på vad som bestämts mellan parterna. Det är svårare att sälja vidare enkla skuldebrev, beroende på att fel vid skuldebrevens tillkomst inte läks av en överlåtelse mellan borgenär. Den nya borgenären kommer alltså att vara i samma läge som den ursprungliga. Om gäldenären haft något att invända (som urkundsförfalskning) mot den ursprunglige borgenären kan gäldenären även göra den invändningen mot den nya, enligt 27§ SkbrL.

Svar Ditt ex har ingen möjlighet att kräva pengarna åter med en förfalskad handling. Du måste dock polisanmäla urkundsförfalskningen så att det går att styrka att handlingen är förfalskad. Om exet skickar betalningskrav genom Kronofogden måste du bestrida betalningskravet eftersom urkunden är förfalskad. Din ex-sambo har även missat ettårsfristen för att begära bodelning hos tingsrätten. Rekommendation Jag rekommenderar att du gör en polisanmälan om urkundsförfalskningen och att du skickar ett skriftligt bestridande av skulden till ditt ex med motiveringen att skuldebrevet utgör en urkundsförfalskning och att inget avtalsförhållande mellan er föreligger. Du bör skicka bestridandet med rekommenderat brev. Om du har någon fråga om mitt svar eller vill boka en tid med någon av våra jurister är du välkommen att mejla mig. jessica.konduk@lawline.se Vänligen,
Jessica Konduk
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (983)
2021-08-02 Vad är en pornografisk bild?
2021-07-31 Vass eller brott mot knivlagen
2021-07-30 Får man bära kniv på jobbet?
2021-07-30 Böter för hög musik sedan 1 juli- gäller det även hög musik från grannar?

Alla besvarade frågor (94628)