Urinprov positivt - vilket straff?

Jag var ute och drack, Poppade benzo och tog extacy! Blev tagen av polisen och blev tagen till pisseprov! Vad är straffet för detta här och hur grov böter kan man få?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om narkotikabrott blir narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB) tillämpliga.

Jag vill börja med att säga att eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ditt fall kan jag inte ge dig några exakta svar. Däremot kan jag svara på vilka riktlinjer domstolarna kommer utgå ifrån när de bedömer straffet.

Vilket brott handlar det om?

Eftersom du olovligen brukat narkotika har du begått ett brott enligt 1 § 6 p. NSL. Om brottet är att anse som ringa med hänsyn till arten och mängden har du gjort dig skyldig till ringa narkotikabrott, se 2 § NSL.

Vilket straff kommer du få?

Eftersom du inte innehaft någon narkotika utan enbart brukat är min bedömning att ditt brott kommer att bedömas som ringa narkotikabrott. I sådana fall kan du antingen dömas till böter eller till fängelse i max 6 månader. Vilket straff du kommer dömas till beror helt på omständigheterna i ditt fall, vilka jag inte känner till. Exempel på faktorer som kan påverka straffet är din ålder, om du begått tidigare brottslighet o.s.v. Det finns dock en presumtion mot fängelse i svensk straffrätt, vilket innebär att domstolen försöker undvika att döma ut fängelsestraff om det är möjligt. Min bedömning är att det troligaste är att du kommer dömas till böter.

Hur mycket kan du få i böter?

Hur mycket du kan få i böter regleras i 25 kap. 2 § BrB. Du kan dömas till mellan 30-150 dagsböter och varje dagsbot kan ligga på mellan 50kr-1000kr. I vissa fall kan även bötesbeloppet minskas till 750kr sammanlagt.

Hur mycket dagsböter du får beror på din inkomst, förmögenhet o.s.v. Exakt hur mycket du kommer få i dagsböter går alltså inte att svara på då jag inte känner till hur stor inkomst du har m.m. Förutsatt att du inte har en väldigt stor inkomst eller förmögenhet är dock det troligaste att bötesbeloppet landar närmare det låga beloppet. Generellt brukar böter för ringa narkotikabrott handla om lägre summor.

Hoppas du fått svar på din fråga! Skulle du ha ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se.

Vänliga hälsningar

Axel BellanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo