UF-företagande och upphovsrätt

Hej vi är tre elever som håller på med ett UF företag i kursen entreprenörskap. Vi vill trycka bilder på kvinnor som har betytt mycket för samhället. Vi tänker till exempel Rosa Parks eller någon som betytt mycket för Sveriges kvinnliga rösträtt (som trädde i kraft 1919 alltså för hundra år sedan)! Vi förstår självklart att man inte kan ta vilken bild som helst på internet och trycka upp den på t-shirts som vi ska sälja men vi undrar vilka lagar som allmänt gäller. Kan vi ta en bild från internet och redigera/photoshopa om den, är det lagligt? Vem äger generellt bilderna på dessa kvinnor och hur kontaktar man dem?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Den lag som reglerar vad man får och inte får göra med bilder, målningar, böcker, videos etc. är lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (även kallad upphovsrättslagen, URL).

Är ett alster att klassas som ett verk enligt 1 § URL är verket som huvudregel skyddat. För att något ska anses vara ett verk så krävs verkshöjd dvs att alstret har en viss nivå av originalitet. Eftersom det inte behöver registreras någonstans så prövas det aldrig förrän parterna som tvistar befinner sig i domstol – och en domstol då får avgöra om verket har eller inte har verkshöjd. Studiobilder eller bilder tagna av fotografer anses generellt utgöra verk (jmf 49a § URL fotobildsskyddet där bilder inte har verksstatus t.ex. de bilder du själv tar med din mobil).

Att ett verk är skyddat innebär bl.a. att man inte får mångfaldiga (dvs kopiera) och sprida verket i kommersiellt syfte enligt 2 § URL (lyfter särskilt fram dessa exempel då er situation mest troligt kommer falla in under dessa definitioner). Däremot får man ju göra detta om man pratat med fotografen som äger bilderna om denne godkänner det.

Att redigera/photoshopa om bilden är ju i det här läget ingen idé om ni inte får använda bilden. (Se dock NJA 2017 s. 75 "Svenska syndabockar" där en konstnär använde ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.) Att endast putsa till fotot lite som ni tänkt göra kan inte ses som ett nytt och självständigt verk. Då kan ni bli ersättnings- och skadeståndsskyldiga om ni ändå använder bilderna. Ersättning för nyttjandet enligt 54 § 1 st. URL. Om det skett av uppsåt eller oaktsamhet kan skadestånd utgå, alltså ersättning för annan skada till följd av intrånget, enligt 54 § 2 st. URL.

Värt att nämna i detta sammanhang kan vara att det vid vissa bilder kan stå vad man får/inte får göra med fotot. Då kan det vara så att företaget som äger flera bilder på en plattform har en licens med fotografen och därmed köpt vissa rättigheter (dock är detta inte alltid säkert). T.ex. kan det handla om erkännande (dvs att man ska återge namn på rättighetsinnehavaren), icke-kommersiell användning (dvs att man inte får använda verket i vinstdrivande syfte), inga bearbetningar (dvs att du endast får kopiera, distribuera och visa endast ordinarie kopior av verket. Du får således inte bearbeta eller remixa, kombinera eller modifiera för att åstadkomma något nytt för att kalla det sitt eget). Oftast är dessa på engelska.

När vi ändå är inne på språk så kan det också vara värt att nämna att olika länder har olika lagar kring upphovsrätt. Exempelvis skyddas amerikanska verk av copyright-loggan, men som inte har någon verkan i Sverige. I Sverige ses en copyright-symbol mer som en varning om att man själv vill observera andra att en själv som utgivare anser att sitt verk är skyddat och att man inte vill att folk ska använda det hursomhelst.

Hör alltså med respektive fotograf (publiceras bilder i t.ex. en internetbaserad tidning ska ändå fotograf framgå). Annars kan det vara ett företag som äger bilderna genom licens, kontakta i så fall dem. Kanske finns det något bibliotek i er närhet som kan ha arkiverade bilder eller böcker i sitt magasin där ni kan få fram fotografen – hör med bibliotekarierna.

Ni måste själva avgöra, då jag antar att tiden är knapp, om ni ska behålla er idé och invänta svar från fotograferna (som ju kan ta lång tid) eller om ni ska gå vidare med någonting annat.

Hoppas att ni fått svar på er fråga och lycka till!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”