Uppvigling vid stöd till president

2020-01-31 i Övriga brott
FRÅGA
Är det uppvigling eller annat brott om man skriver på Internet att Donald Trump är bra och gör bra saker samt försvarar honom/hans gärningar och försöker övertyga andra om det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppvigling framgår av 16 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Av den bestämmelsen framgår:

Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.

Att skriva positivt om en president eller försöka övertyga andra om en annan persons goda gärningar, kan knappast räknas som uppvigling. Uppvigling innebär att du försöker förmå andra att begå brottsliga handlingar. Att uppmana någon annan att visa stöd för Donald Trump är alltså inte att ses som uppvigling.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ayub Akbari
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (946)
2021-05-15 Hets mot folkgrupp? Hur många personer behöver nås av ett meddelande eller uttalande för att det ska vara fråga om hets mot folkgrupp?
2021-05-12 Får jag inneha kniv ute i skogen?
2021-05-10 Sysselsättningsplikt på anstalt
2021-05-09 Barnpornografibrott

Alla besvarade frågor (92281)