FrågaAVTALSRÄTTAvtal05/02/2018

Uppstallningsavtal utan villkor

Vad gäller om jag betalar hyran på ett uppstallningsavtal men inte skriver på ett avtal, då det inte är fullständigt och inte anger vad som ingår i avtalet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så gäller muntliga avtal likväl som skriftliga så om ni har kommit överens om något muntligt så gäller detta. Om ni inte kommit överens om vad avtalet innehåller så gäller lag, praxis, sedvanerätt o.s.v. . I detta fall kan jordabalkens (JB) 12 kap. (hyreslagen) vara tillämpligt beroende på vad som ingår i avtalet. Är det så att det endast rör hyra av en stallplats och inte skötsel och andra diverse sysslor så kommer troligtvis Jordabalken bli tillämplig enligt JB 12 kap 1 §. I så fall så gäller exempelvis en uppsägningstid på 9 månader då detta anses vara en lokal enligt 12 kap 4 § JB. Är själva hyran av en plats i stallet av underordnad betydelse så gäller dock inte 12 kap JB.

Om JB inte gäller så har man som hästägare inget långtgående skydd utan det som gäller är ett skydd för skötsel av djuret enligt djurskyddslagen samt djurskyddsmyndigheten föreskrifter om hästhållning. Sedan har man även ett skydd mot oskäliga avtalsvillkor genom exempelvis 36 § Avtalslagen men detta är inget vittgående skydd. Om ni inte är överens om något så kommer det helt enkelt bli så (i de flesta fall) att den som påstår något ska bevisa det. Uppsägningstid och andra villkor kommer antagligen fastställas till det som är vanligt i området om det går till en tvist (så kallat sedvanerätt).

Mitt råd är att utforma ett avtal (finns massa exempel om du googlar uppstallningavtal) då det både blir lättare att bevisa vid en eventuell tvist samt att ni båda vet vad som gäller. Har ni inget skriftligt avtal så kommer mycket bestämmas av hur det brukar gå till (sedvanerätt) vilket gör att det blir väldigt oklart vad som gäller samt att det blir svårt att bevisa vad ni kommit överens om. Av den anledningen rekommenderar jag dig starkt att vända dig till ägaren av stallet och upprätta ett avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Marcus KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning