Uppskovsregler vid dödsbo

2016-11-07 i Arvsskatt
FRÅGA
Jag har sålt en fastighet och flyttat över reavinstskatten i en ny fastighet den dagen jag går bort hur blir det med arvet för mina barn. I dag betalar jag ju på reavinsten varje år.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag säga att det som tidigare kallats reavinstskatt kallas idag för kapitalvinstskatt. Reglerna är desamma, men i fall du vill leta efter något själv, kan det vara bra att söka på rätt term.

När man flyttar en kapitalvinst från en såld fastighet till en ny bostad kallas det att man gör uppskov med vinsten. Uppskovet kvarstår så länge den nya fastigheten är i din besittning och uppskovsbeloppet ses som en skuld till staten (eftersom det i verkligheten är en obetald skatt). Som du säkert är bekant med kan vi i svensk rätt som huvudregel inte låta någon ärva våra skulder och således kan inte dina barn här ärva din skatteskuld.

Det här betyder dock inte att den försvinner när du går bort. Ur inkomstskattelagen 4 kap. 1 § kan vi utläsa att det dödsbo som upprättas efter dig, är skyldigt att svara för dina inkomster och att det som gällt för dig ska som huvudregel, i skattehänseenden, även gälla dödsboet. Detta betyder att, som jag skrev ovan, ditt dödsbo får ha kvar uppskovet så länge den nya fastigheten du nu flyttat skulden till, är i din besittning. När den inte längre är det, ska uppskovsbeloppet tas upp som vinst.

Den huvudregel som gäller är vad juristerna kallar för kontinuitetsprincipen, vilken säger att föremål som ges i gåva eller arv inte ändrar besittningen. Men just vid uppskovsreglerna gör man dock undantag från denna regel genom 47 kap. 11 § inkomstskattelagen och säger att om ägaren till fastigheten avlider och den som får rätt till den nya fastigheten inte är make/maka/sambo/hemmaboende barn under 18 år så ska fastigheten anses avyttrad och inte längre i din besittning. Det framgår inte av din fråga hur gamla dina barn är, men har de flyttat hemifrån, tillämpas bestämmelsen så att de måste ta upp uppskovsbeloppet som en kapitalvinst för dödsboet och dödsboet är skyldigt att betala skatteskulden.

Sammanfattningsvis behöver dödsboet alltså betala uppskovsbeloppet med de medel som finns i dödsboets befattning och en sådan skatteskuld kommer därmed inte direkt överföras till dina barn, men kommer påverka det arv det får efter dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskatt (102)
2020-09-26 Kan arvsskatten återinföras?
2020-09-26 Skatt på utländsk fastighet som erhållits genom ett testamente?
2020-08-29 Vilket lands lag gäller vid arvutdelning?
2020-07-19 Behöver skatt betalas för bostadsrätt som fåtts genom arv?

Alla besvarade frågor (85560)