Uppskovsbeloppets storlek

2016-08-03 i Fastighetsskatt
FRÅGA
HejUnder 2015 sålde jag en bostadsrätt för 6250000:-. Jag hade lån på 2500000:- på lägenheten som löstes bort vid försäljningen. Lånen var tagna på lägenheten efter det att den införskaffats. Enligt skatteverket blev vinsten på lägenheten 5769690:- efter det att anskaffningsvärdet + mäklararvode mm dragits av. Enligt skatteverket får jag söka uppskov på 5769690 - 1450000:-. Jag trodde att uppskovsbeloppet gällde skatten man skall betala på vinsten. Till saken hör också att jag köpte en villa för 6600000:- samma år men det verkar inte spela någon roll. Jag förstår inte heller vad det skall spela för roll om man köper en billigare eller en dyrare bostad än den man som sålt (det finns exempel hos skatteverket). Är tacksam för ett enkelt svar då jag inte alltid tycker att det är så lätt att förstå alla svar.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga,

Uppskovsbeloppet är ett avdrag som man får använda sig av när man avyttrat en fastighet under förutsättning att man köper en ersättningsbostad som man bosatt eller tänker bosätta sig i, samt att avyttringen resulterat i en kapitalvinst enligt 47 kap. 2 inkomstskattelagen (IL).

Att ni har köpt en ny bostad är alltså en förutsättning för att ni ska få avdrag för uppskovsbelopp. Eftersom SKV redan beviljat uppskovsbelopp innebär det att ni uppfyller de krav som ställts upp i 47 kap. IL på vad som anses vara ursprungs- och ersättningsbostad.

Om ersättningen för ursprungsbostad är högre än den för ersättningsbostad beräknas uppskovsbeloppet genom att man tar kapitalvinsten ökad med tidigare uppskov minskad med skillnaden mellan ursprungsbostadens och ersättningsbostadens värde. Om ursprungsbostaden däremot har en lägre eller lika stor ersättning som ersättningsbostaden består uppskovsbeloppet endast av kapitalvinsten ökad med tidigare uppskov. Denna regel finns till för att uppskovsbeloppets syfte är att det ska gå att köpa en ny bostad med pengarna som man får in från en fastighetsförsäljning. Om ursprungsbostaden var värd mer än ersättningsbostaden innebär det att skillnaden mellan deras värden inte används för att finansiera köpet av den nya bostaden, därför behövs inget uppskovsbelopp som inkluderar denna siffra.

I ert fall är ersättningen för ersättningsbostaden högre än för ursprungsbostaden, därför ska uppskovsbeloppet motsvara kapitalvinsten inklusive tidigare uppskov. Dock får uppskovsbelopp aldrig överskrida 1 450 000 kr enligt 47 kap 7 § IL. Denna begränsning av uppskovsbeloppet instiftades enligt förarbeten bland annat för att finansiera införandet av den kommunala fastighetsavgiften. Detta innebär att i fall likt ert, där kapitalvinsten överstiger 1 450 000 kr, kommer uppskovsbeloppet inte att motsvara kapitalvinsten utan istället stanna vid 1 450 000 kr.

Jag hoppas med detta att ni har fått svar på er fråga!

Med vänlig hälsning

Sarmad Abdul Nabi
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (110)
2020-09-01 Behöver någon som tar emot en gåva som består av pengar från en fastighetsförsäljning betala skatt?
2020-06-05 Utlöser en gåva av en fastighet beskattning?
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968

Alla besvarade frågor (85192)