Uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning vid bodelning inom äktenskapet

2019-06-25 i Fastighetsskatt
FRÅGA
Vi har bodelat i avtal, ingen ärver den andra, bor isär osv men är gifta. I delningen ingick tidigare gemensam bostadsrätt, överläts till maken. Värderades och övriga delar sammanställdes, en del i reda pengar betalades till mig.Ska då tidigare uppskovsbelopp (vinst från husförs) föras över till maken som övertagit bostadsrätten från mig? Vi har ju avtalat bort allt som äktenskapsbalken innebär, men är ändå gifta.SKV vet inte hur de ska hantera saken men tror att jag ska skatta för hela beloppet och inte överföra till maken.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln enligt inkomstskattelagen, IL, är att när du avyttrar din ersättningsbostad ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning (47 kap 11 § IL). Från denna huvudregel finns undantag för när uppskovet inte ska återföras till beskattning. Exempel på när uppskovet ska föras vidare är:
- med anledning av att ett samboförhållande upphör
- på grund av äktenskapsskillnad
- på grund av en makes eller sambos död

I ert fall är det en överlåtelse under bestående äktenskap genom en bodelning vilket har regleras i äktenskapsbalken 9 kap 1 § andra stycket. Er överlåtelse är inte att se som den gjorts med anledning av äktenskapsskillnad. En överlåtelse som ni gjort medför därför att ditt uppskovsbelopp ska återföras till beskattning och inte föras vidare till din make.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighetsskatt (108)
2020-05-26 Betalar dödsbon flyttskatt?
2020-01-22 Okänd kostnad för förbättringsarbeten innan år 1968
2019-11-14 Hur påverkas en markägare av att arrendatorn ska betala fastighetsavgift retroaktivt?
2019-11-06 Hur ska vi överlåta fastigheten?

Alla besvarade frågor (80259)