FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB05/06/2022

Uppsåt vid stöld

Hej, Om jag blir misstänkt för ringa stöld. Hur ska åklagaren eller polisen kunna bevisa att jag begick brottet med uppsåt? Jag kan väl bara säga att jag råkade få med mig varor av misstag för att jag var slarvig och att det inte var med uppsåt att ta något utan att betala. I detta fall gäller det några varor i en självscanningskassa i en matbutik

Lawline svarar

 Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du har glömt att scanna varor och har därmed fått med dig dessa varor från en butik utan att betala, och undrar vad du behöver göra för att bevisa att du saknade uppsåt att stjäla varorna. För att besvara din fråga ska jag hänvisa till Brottsbalken (BrB).

Vilket potentiellt brott har du begått?

I BrB 8 kap § 1 framgår det att den som olovligen tar det som någon annan tillhör med uppsåt att tillägna sig saken, döms för brott om tillgreppet innebär skada. Genom att du glömt att scanna varorna kan det betraktas som att du olovligen har tagit dessa varor med uppsåt att tillägna sig dessa. Tagandet är olovligt då du inte har betalat för dem, och tillgreppet innebär en ekonomisk skada för butiken. Om värdet på varorna är lågt skulle en potentiell stöld här bedömas som ringa (BrB 8 kap § 2).

Vad bör du göra? 

I första hand skulle jag rekommendera dig att lämna tillbaka varorna, eller betala för dem. På så sätt kan du möjligtvis styrka att du inte hade uppsåt med det olovliga tagandet. Detta skulle klart tala till din fördel. Om du däremot inte gör det, kan detta tyvärr tala för att du hade uppsåt med det olovliga tagandet.

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen,

Med vänlig hälsning,

Samer MajidRådgivare