Uppsåt till sexuellt ofredande?

FRÅGA
Hej! För ca 1,5 år sedan fick jag ett strafföreläggande gällande sexuellt ofredande, då jag onanerade 5 min på en buss och blev upptäckt utan att jag visste detta. Jag hade absolut inget syfte/uppsåt att ofreda någon och därför satt jag längst bak i bussen på vänster sida vid fönstret med jacka ovanför könet (som dock blottades ovanför en kort stund). På höger sida snett framför vid fönsterplatsen satt en tjej som verkade sova/lutandes mot fönstret. Ingen satt bakom eller framför mig. Jag blev helt enkelt upptäckt och antingen via sin mobil eller att hon vände sig om.Av flera olika skäl valde jag att skriva på strafföreläggandet. Jag har tagit del av flera friande och fällande domar gällande ofredande och ångrar idag att jag inte tog fallet till domstol för prövning. Min fråga är: Är detta verkligen ett sexuellt ofredande, då jag verkligen inte hade ett uppsåt att rikta mig mot någon annan? Finns det möjlighet att jag hade friats?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha klargjort om förutsättningarna (rekvisiten) för brottet sexuellt ofredande i Brottsbalken 6 kap 10 § (här) är uppfyllda.

Vad krävs för att dömas för sexuellt ofredande?

Sexuellt ofredande föreligger om man genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens integritet. En straffbar handling är en som typiskt sätt duger för att kränka den andres sexuella integritet.

För att ansvar ska dömas för sexuellt ofredande krävs att gärningsmannen haft uppsåt till gärningen, detta innebär att gärningsmannen ska ha utfört gärningen avsiktligt. I detta fall avsiktligen onanerat. Det krävs inte att du har haft uppsåt till att personen ska bli kränkt, utan uppsåtet till att utföra handlingen är tillräckligt.

Vad krävs för att den tilltalade ska dömas till ansvar i en rättegång?

För att dömas till ansvar för brott måste det ställas utom all rimligt tvivel att du begått den brottsliga gärningen. Det är ett högt beviskrav där det inte ska finnas något som helst tvivel om att du begått gärningen, det är upp till åklagaren att bevisa detta. I just detta fall kan exempelvis övervakningskameror eller vittnen utgöra bevis, dessa skulle kunna vara avgörande för bedömningen. Din möjlighet till en friande dom är dessvärre inget jag kan ta ställning till.

Sammanfattning

För att sexuellt ofredande i ditt fall skall föreligga krävs enbart att du haft uppsåt till att onanera, det spelar ingen roll om du haft uppsåt till att kränka någon annan.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (221)
2019-04-09 Prostitution även vid betalning utomlands
2019-03-31 Kan en person bli dömd för köp av sexuella tjänster genom swishbetalning?
2019-03-27 Vilka beviskrav uppställs i våldtäktsmål?
2019-03-13 Köp av nakenbilder via sociala medier

Alla besvarade frågor (68021)