Uppsåt till brukande av narkotika

2019-10-16 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej när en polis misstänker att en person har brukat droger har dem rätt att göra urin prov men jag undrar om det räcker som bevis för att döma någon för brukande? Jag menar om man säger att man inte vet var det kommer ifrån kan man forfarande dömas för att ha brukat det? Är det änns olagligt att vara påverkad av droger eller att ha det i blodet/urinet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Narkotikastrafflag (1968:64), som hädanefter refereras till som NSL.

Det allra första steget för att kunna bli dömd för narkotikabrott är att själva preparatet är narkotikaklassat. Jag utgår från att så är fallet när besvarar frågan nedan.

Det är inte olagligt att vara påverkad av narkotikaklassat preparat, utan en åklagare måste bevisa att gärningspersonen har brukat narkotika, 1 § 6 p. NSL. För att gärningspersonen ska kunna dömas för brott krävs att det finns uppsåt till själva brukandet av narkotika. Självklart kan person invända att en inte vet varifrån narkotikan kommer och därmed hävda att det inte finns något uppsåt. I sådant fall blir det upp till rätten att i det enskilda fallet avgöra (med hänsyn till all bevisning som finns i målet) om personen har haft uppsåt till själva brukandet eller om det finns annan anledning till varför det finns narkotika i blodet eller urinen. Sammanfattningsvis är det omständigheterna i det specifika fallet som avgör huruvida personen har ansetts brukat narkotikan uppsåtligen eller inte.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.


Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll