Uppsägningtid hyresrätt

Hej, jag har bott i ett typ av "studenthem" under 4 månader, jag flyttade in i rummet och skulle skriva kontrakt men det blev aldrig något kontrakt skrivit utan jag har bott här dessa 4 månader utan att signerat kontrakt, min fråga är om jag fortfarande har 3 månaders uppsägningstid? Jag har läst i jordabalken att om man bott under 3 månader gäller 1 månads uppsägning men jag har ju inte ens signerat ett kontrakt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att lagen ska vara tillämplig krävs att du mot ersättning hyr en bostad, se 12 kap. 1 § Jordabalken (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19700994.HTM). Något skriftligt hyresavtal är dock inget krav för att hyreslagen ska vara tillämplig, 2 §, och muntliga avtal är precis lika bindande. Muntliga avtal är dock svåra att bevisa, så det bästa är att ha en skriftligt avtal. Därför ska du be din hyresvärd om ett skriftligt avtal, vilket då måste upprättas, se 2 §.

Enligt 3 § gäller att hyresavtal kan ingås för båda bestämd och obestämd tid. För bestämd tid så upphör avtalet att gälla vid tidens utgång, men för obestämd tid måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla.

Jag utgår från att ni inte har avtalat om att hyresperioden är under en bestämd tid.

Hyreslagen har något som kallas för besittningsskydd vilket innebär att om hyresvärden inte har en giltig uppsägningsgrund, så kan du inte sägas upp, se 46 §. Har hyresvärden dock en giltig uppsägning  är den uppsägningstid som du alltid kan begära tre månader, se 4 §. Vissa speciella fall, t ex förverkande, kan göra att hyresavtalet upphör att gälla direkt, se vidare 42 §.

Du har alltså tre månaders uppsägningstid om hyresvärden har en giltig anledning till att säga upp dig.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Hyresrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000