Uppsägningstid vid uthyrning i andra hand

2016-04-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej; Min dotter hyr en lägenhet i andra hand och ar haft ett kontrakt som löper på ett år. För ca två månader sedan gick kontraktet ut. Fast hon tryckt på om nytt kontrakt har hon inte fått svar på detta. Hans svar muntligen har varit att hon skulle kunna bo kvar åtminstone året ut. I veckan kom ett mail att lägenheten skulle säljas och att hon skulle vara ute om tre månader. I mailet fanns ett nytt kontraktet med en hyrestid på tre månader.Detta vill hon så klart inte skriva på. Hon hittade turligen omgående ny lägenhet. Är hon bunden att betala tre månaders uppsägning fast det inte finns ett ett påskrivet nytt gällande kontrakt. Borde inte lägenhetsägaren varit noga med att ha ett nytt kontraktserbjudande innan det gamla löpte ut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyresavtal finns i 12 kap. Jordabalken (JB). Reglerna gäller när hyresrätter hyrs ut i andra hand. Enligt Jordabalken 3 § 12 kap. tredje stycket kan ett avtal som har haft en bestämd slutdag omvandlas till att löpa tills vidare. Detta sker om hyresgästen fortsatt att använda lägenheten en månad efter hyrestidens utgång, vilket din dotter har gjort i det här fallet. Då anses hyresavtalet vara förlängt på obestämd tid. Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, se Jordabalken 4 § 12 kap.

Det finns alltså möjlighet att säga upp avtalet med tre månaders uppsägningstid, räknat i kalendermånader, vilket hyresvärden också har gjort i det här fallet. Så trots att det inte finns ett nytt påskrivet kontrakt så är din dotter skyldig att betala för de tre återstående månaderna eftersom hyresavtalet är att anse som förlängt på obestämd tid.

Det enda som möjligtvis skulle kunna korta av uppsägningstiden för din dotters del är om hyresavtalet innehåller en klausul som uttryckligen ger din dotter rätt att bryta avtalet tidigare. Detta är ett undantag från lagen och gäller alltså endast hyresgästens rätt till uppsägning. Finns det inget i avtalet som reglerar detta så är regeln att uppsägningstiden är tre månader, både för hyresgästen samt hyresvärden. Regeln är tvingande och är till för att skydda hyresgästen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen om du har fler frågor.

Melanie Ascough
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (625)
2020-10-02 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt
2020-09-29 Uppsägningstid för andrahands hyresgäst
2020-09-29 Skälig hyra när man hyr bostadsrätt i andra hand
2020-09-26 På vilka grunder kan en hyresgäst sägas upp?

Alla besvarade frågor (85214)