FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt27/10/2014

Uppsägningstid vid uthyrning av lägenhet i andra hand

Hej!

Jag hyr en bostadsrätt i andrahand och nu säger han jag hyr den att han vill sälja den och säga upp mig trots att vi har kontrakt till slutet av februari. Jag hittade i någon lag att man hade tre månaders uppsägningstid vid dessa tillfällen men vi har avtalat två månader på hyresavtalet så då undrar jag vad som gäller. Och om det nu är så att det är tre månader istället för två är jag då skyldig att berätta för honom att det är tre istället för två direkt eller kan jag göra det först när han säger upp mig? Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Att hyra en lägenhet i andra hand regleras av den s.k. hyreslagen, vilken är jordabalkens tolfte kapitel.

För att ett avtal som löper på obestämd tid, alltså tillsvidare, gäller en uppsägningstid på tre månader, om inte längre tid avtalas. Hyresavtal kan även ingås för bestämd tid. Sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, skall dock avtalet alltid sägas upp för att upphöra att gälla. Uppsägningstiden är då också tre månader, om inte längre tid är avtalad. Se 3 och 4 §§ hyreslagen.

Tremånadersregeln är en minimiregel riktad mot hyresvärden, eftersom att villkor som är sämre för hyresgästen än de som stadgas i hyreslagen inte ska vara giltiga. Med detta menas att hyresvärden inte kan säga upp avtalet med mindre än med tre månaders varsel, oavsett vad som är avtalat om i hyreskontraktet.

Du har ingen skyldighet att informera hyresvärden om detta, men är kanske smidigt att ta upp det med honom vid lämpligt tillfälle för att minska krångel.

Lycka till!

Hyreslagen (dvs. 12 kap. i jordabalken) hittar du här: https://lagen.nu/1970:994.

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?