FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/06/2017

Uppsägningstid vid tidsbegränsat avtal

Hej!

Hyr ett andrahandskontrak som är skrivet från den 4 sep 2016 till 3 sept 2017 med 3 mån uppsägningstid från båda parter. Nu undrar jag vad som händer om den som hyr ut lgh till mig inte säger upp mitt andrahandskontrakt senast den 3 juni? Räkans då uppsägningstiden från nästa månad och jag kan bo kvar till den 3 oktober? Eller upphör kontraktet automatiskt att uuphöra den 3 september?

Lawline svarar

Hej Monica , tack för din fråga!

Utan att ha tillgång till avtalet i helhet är det svårt att ge ett heltäckande svar på din fråga. Mitt svar kommer därför grunda sig på den information du givit mig, och förutsätter att ni inte avtalat något som säger emot vad jag nu kommer säga.

Avtalet du har tecknat med hyresvärden är tidsbegränsat och gäller enbart under tiden mellan den 4e september 2016 till 3e september 2017. Efter detta har du inte längre någon rätt att bo i lägenheten eftersom kontraktet inte längre gäller. För att du ska ha rätt att bo kvar i lägenheten efter detta datum krävs att ett nytt avtal sluts mellan dig och hyresvärden. Uppsägningstiden gäller med största sannolikhet för det fall någon av er önskar att avbryta kontraktet tidigare än vid avtalets utgång. Eftersom kontraktet enbart gäller fram till den 3e september 2017 krävs inte att hyresvärden säger upp avtalet tre månader i förväg för att det ska sluta gälla. Avtalet upphör att gälla enbart på grund av att ni avtalat om att det slutar gälla det angivna datumet.

Hoppas du fått svar på din fråga,

Vänligen

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning